امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 *

خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع)

خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع)

خلاصه ى آموزه هاى طب الصادق (ع)
درمان : به وسيله سير دردهاى خود را درمان كنيد، امّا با دهان بويناك به مسجد نرويد.
بهداشت دهان و نيروى جنسى : پياز بخوريد زيرا در پياز سه حكمت سودمند نهفته است :
1 - لثه ى آدمى را قوى و ستبر مى سازد.
2 - دهان را خوشبو مى كند.
3 - بر نيروى جنسى مى افزايد.
همچنين امام صادق (ع) فرموده اند: كه خوردن پياز رنگ چهره را برافروخته مى كند و خستگى را از بدن برداشته اعصاب را استوار مى كند و بيمارى تب را شفا مى دهد.
بهداشت - درمان :
ترب مصرف كنيد زيرا برگ اين گياه ، گاز معده را در هم شكسته و مغزش ‍ جريان ادرار را آسان ساخته و ريشه اش بلغم را مى برد.
درمان :
خوردن هويج در علاج قولنج و بواسير موثراست و اين گياه هم از گياهانى است كه بر قوه ى باه (نيروى جنسى ) مى افزايد و كليه را گرم مى كند.
درمان :
خوردن كدو قواى عقلى و حيات مغزى انسان را زياد خواهد كرد و براى درد قولنج هم دارويى سودمند است .
بهداشت :
ميوه ها عموما مسموم هستند، وقتى به دستتان مى رسند ابتدا آنها را با آب بشوييد.
بهداشت - درمان :
خوردن انگور فايده اش آن است كه اعصاب را محكم مى كند و خستگى را برطرف مى سازد و به نفس انسان نشاط مى بخشد.
بهداشت - درمان :
1 - امام صادق (ع) فرمود: سيب بخوريد زيرا اين ميوه حرارت را در اندورن شما فرو خواهد نشانيد و مزاجتان را معتدل خواهد كرد و تب داران را شفا خواهد داد.
2 - امام صادق (ع) فرمود: اگر مردم مى دانستند در سيب چه خواصى نهفته است بيماران خود را جز با سيب با هيچ دواى ديگرى مداوا نمى كردند. علاوه بر آن كه سيب در قلب آدميزاده سرورى سريع مى بخشد.
بهداشت كودكان :
به كودكانتان انار بخورانيد تا زودتر جوان شوند.
بهداشت - درمان :
1 - خوردن ((به )) چهره را نيكو مى كند و قلب را آرام نگه مى دارد.
2 - كسى كه ((به )) را ناشتا بخورد، نطفه اش سالم و در نتيجه كودكى كه از او به وجود مى آيد زيبا خواهد بود.
3 - خوردن به مايه ى قوت قلب و روشنايى ضمير است .
بهداشت دهان و استخوان : خوردن انجير بوى دهان را برطرف مى سازد و استخوان را تقويت مى سازد و به پيازهاى روياننده مو قدرت و نشاط مى دهد. انجير دردها را بى دوا از ميان مى برد.
بهداشت - درمان :
در خوردن خرما شفاى سموم قرار دارد و هر كس هفت دانه از خرماى خشك را تناول كند، كرم ها (انگل ها) در شكمش كشته خواهند شد.
بهداشت - تصفيه خون :
بى دريغ از كاهو استفاده كنيد زيرا اين گياه خون را تصفيه مى كند.
بهداشت تغذيه :
كاسنى سبزى خوبى است ، از كاسنى بخوريد تا خون شما افزون و ميل جنسى در وجود شما سرشار شود و فرزندتان نيكو به وجود آيد.
درمان - آموزش پزشكى :
امام صادق (ع) فرمود: تا بدن شما خود مى تواند با قواى طبيعى بر ضد بيمارى پيكار كند، از استعمال دوا پرهيز كنيد.
بهداشت :
اگر آدميزادگان در غذاى خود جانب اعتدال را رعايت كنند هرگز بيمار نمى شوند.
بهداشت :
خوابيدن ، مايه ى آسايش بدن و سخن گفتن مايه ى آرامش روح و سكوت مايه ى آرامش عقل است .
بهداشت - درمان :
در راه بهداشت خويش هر چه هزينه كنيد به اسراف نرفته ايد زيرا اسراف در آن است كه پول ها به آزار نفس آدميزاده مصرف شود.
بهداشت :
هرگز با شكم تهى به حمام نرويد و در عين حال با شكم پر پا به حمام مگذاريد.
بهداشت :
پس از خوردن غذا به پشت خوابيدن ، بدن را فربه (چاق ) خواهد ساخت و خوراك را به گوارايى و دلپذيرى هضم خواهد كرد.
بهداشت :
پس از غذا دست هاى خود را به خوبى بشوييد. اين عمل فقر را برطرف خواهد ساخت و به عمر شما خواهد افزود.
روان درمانى :
هنگام غم و اندوه تا مى توانى اين جمله ى مقدس را تكرار كن : لا حَوْلَ وَ لا قُوَةَ اِلّا بِاللّهِ العَلىِّ العَظيم