* امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * *

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فهرست مطالب 
مقدمه
قرآن و مسئله دعا
روايات و مسئله دعا
فضيلت دعا
دعا سلاح مومن است
دعا بلا و قضا را دفع مى كند
بعضى از آداب و شرايط دعا
فصل اول : شفا و درمان با ذكر
شفا و درمان با ذكر
ذكر برخواستن از مجلس
با اين ذكر از هفتاد نوع بلا ايمن شويد
با اين ذكر از نود و نه بلا ايمن شويد
كلمات ختم مجلس براى كفاره گناهان
دفع ضرر فال بد
بهترين ذكر در سجده
ذكر وقت مصيبت و كربت
درمان به سجده جهت كفايت مهم
در خواص بسم الله الرحمن الرحيم
ثواب بسم الله گفتن هنگام ورود به مستراح
ثواب بودن نام خدا به هنگام وضو
گفتن اين تهليل پيش از طلوع و پيش از غروب واجب است
ثواب گفتن بعضى از اذكار
ثواب كسى كه لا اله الا الله بگويد
ثواب گفتن لا اله الا الله وحده وحده وحده
ثواب صد بار گفتن (لا اله الا الله الملك الحى المبين )
ثواب كسى كه بگويد: (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك ...)
ثواب كسى كه بگويد (اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له الها واحدا...)
ثواب كسى كه يا الله يا الله بگويد
ثواب زياد گفتن تسبيحات اربعه
ثواب صد بار تكبير، تسبيح ، تحميد و تهليل
ثواب كسى كه بگويد: (ما شاء الله لاحول و لا قوة الا بالله )
ثواب گفتن (الحمدلله على ...)
ثواب گفتن (سبحان الله و...)
ثواب چهار بار (الحمد لله رب العالمين ) در صبح و شب
درخواست حوريه بهشت از خداوند با پانصد كلمه
اهميت اين ذكر بعد از هر نماز واجب
هفت ساعت مهلت براى استغفار
درمان ديوانگى
در خواص (بسم الله الرحمن الرحيم )
ثواب سه بار گفتن (فسبحان الله حين تمسون و حين تصبحون ) در آغاز شب و صبح
حداقل اذكارى كه انسان بايد درساعات شبانه روز بر آن ها مداومت بكند
فصل دوم : شفا و درمان به دعا
شفا و درمان به دعا، دعاى حضرت ابراهيم عليه السلام ، دعاى خيلى موثر جهت نجات
دعاى حضرت يعقوب عليه السلام ، دعاى رفع غم
دعاى حضرت خضر عليه السلام براى آمرزش گناهان
دعا براى محتاج نشدن به منت گذار
دعاى سريع الاجابة از حضرت على عليه السلام
ادعيه امام حسين عليه السلام
دعاى امام حسين عليه السلام در برطرف شدن غمها و اندوهها
دعاى امام حسين عليه السلام براى كفايت از خطر جن و انس
دعا براى درد پا
درخواست ادب نكردن با بلاء
دعاى آن حضرت درطلب باران
نيايش امام حسين عليه السلام در صبح و شام
نيايشى از امام حسين عليه السلام در طلب توفيق
دعاى آن حضرت در زيارت اهل قبور با ثواب بسيار
تسبيح امام عليه السلام در روز پنجم هر ماه
نيايش امام عليه السلام براى حيات ابدى
دعاى پنهان ماندن از ديدن دشمن
ادعيه حضرت فاطمه عليهاالسلام
دعاى آن حضرت براى برآورده شدن حاجات
دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج
دعاى آن حضرت براى قضاء دين و آسان شدن كارها
دعاى آن حضرت براى كارهاى مهم
دعاى آن حضرت براى دفع شدائد
دعا و نماز آن حضرت براى قضاء حوائج
دعاى آن حضرت براى رهائى مهالك و زندان
دعاى آن حضرت براى بيمارى تب
دعاى آن حضرت هنگام خواب
اعمال و دعاى ديگر آن حضرت قبل خواب
دعاى آن حضرت براى دفع روياى زشت
دعاى آن حضرت براى دفع بيخوابى
ادعيه باب الحوائج موسى بن جعفر امام كاظم عليه السلام
در آداب و مقدمات دعا كردن آن حضرت
دعائى براى عاقبت بخيرى و با حال توبه از دنيا رفتن
دعا براى نجات از ستم ستمگران
دعا براى امان از شر هر درنده و گزنده و شر شيطان لعين و دزد
ثواب گفتن (رضيت بالله و...)
دعاى وقت خوابيدن
دعاى براى رزق و روزى
دعا به هنگام ديدن هلال ماه مبارك رمضان
دعاى رفع گرفتارى و بلا و حفظ از شر ظالم
دعاى رهايى از زندان
دعاى امام كاظم عليه السلام در زندان هارون
دعا براى رفع گرفتارى و قرض
دعاى چشم زخم و دفع بلا و آفت براى حيوانات (تعويذ حيوانات از چشم وامثال آن )
دعا براى رفع اذيت ككها تعويذ از ككها
دعا براى درد سر
دعاى براى بوى بد دهان
دعاى حجاب موسى بن جعفر عليه السلام
دعاى درد پيچش معده
دعا براى تب گاه بگاه
دعا براى اسهال خونى
دعاى استخاره براى كارها
دعائى بسيار مفيد هنگام غروب آفتاب
دعا به هنگام مسافرت
دعاى هنگام سفر
دعا به هنگام تنهايى در سفر
نشانه هاى شوم بودن براى مسافرت
دعاى هنگام سوار شدن بر وسيله
دعا براى روزى بعد از نماز صبح
دعا براى درماندگى در شغل و حرفه
دعا هنگام سختى و ناگوارى
دعا براى زدودن ترس و رفع غم و اندوه
دعايى مفيد براى اداى قرض
دعاى سريع الاجابة از امام كاظم عليه السلام
دعا به هنگام تراشيدن موى سر
دعا به هنگام غذا خوردن
دعا به هنگام پوشيدن لباس نو
دعاى جامعى براى دنيا و آخرت
ادعيه حضرت امام رضا عليه السلام
دعاى آن حضرت در قنوت نماز وتر
دعاى آن حضرت در تعقيب نماز صبح و اسم اعظم الهى
دعاى آن حضرت در نماز استسقاء
دعاى آن حضرت در رفع غم و اندوه
دعاى آن حضرت براى دفع بلا
دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج
دعاى آن حضرت براى قضاء حوائج با توسل به قرآن
دعاى آن حضرت براى اداء دين
دعاى آن حضرت در پوشيده ماندن از دشمنان
دعاى آن حضرت دررفع شر دشمنان
تعويذى دفع دشمن و بلا و حفظ از شيطان
دعاى آن حضرت در رفع دشمن
دعاى آن حضرت در تعويذ هر درد
دعاى آن حضرت براى تمامى بيماريها
دعاى آن حضرت براى درد تب
دعاى آن حضرت براى بيمارى ثالول
ايضا دعاى ديگر آن حضرت براى بيمارى ثالول
دعاى آن حضرت براى بيمارى خنازير
دعاى آن حضرت براى بيمارى سل
دعاى آن حضرت در تعويذ براى زنان حامله درمقابل انسانها و جنبندگان
دعاى آن حضرت براى دفع سحر
دعاى آن حضرت براى دفع عقرب و مار
دعاى آن حضرت براى رد گمشده
دعاى آن حضرت هنگام خروج از منزل
دعاى آن حضرت هنگام سفر در خشكى و سوار شدن مركب
دعاى آن حضرت هنگام بيرون رفتن از منزل
دعاى آن حضرت هنگام سوار شدن بر كشتى
دعاى آن حضرت در شكر نعمتهاى الهى
دعاى آن حضرت براى روزى
دعاى آن حضرت براى روزى حلال
دعاى آن حضرت براى طلب امنيت و ايمان
دعاى آن حضرت براى طلب هدايت و بقاء بر آن
دعاى آن حضرت هنگام چرخانيدن تسبيحى كه از تربت امام حسين عليه السلام است
آن چه خداى تبارك و تعالى خود را بدان تمجيد كرده است
كسب سعادت با اين اسماء
دعاهاى هنگام بامداد و شامگاه
دعاى ارثيه پيغمبران
اين ذكر تا عرش بالا مى رود
با اين كلمات از هر زيان حفظ بمانيد
حفظ از آفات در شب و روز با اين ذكر
دعايى مفيد در صبح و شب
چكنيم كه در زمره غافلين نباشيم
اين دعاى گنجينه را ترك نكنيد
دعاى هنگام بيرون رفتن از منزل
دعا براى رفع بيمارى و ندارى
ذكر سجده براى خواستن روزى
دعا براى رفع نيازمندى و تنگدستى
دعا براى زياد شدن روزى
دعا براى اداى قرض و دفع وسوسه از دل
راهى براى برطرف كردن ترس از پيش آمدها و قضاء حاجت
دعاى استعاذه از امام صادق عليه السلام
دعاى هنگام غم و گرفتارى
دعاى حضرت يوسف عليه السلام كه با آن از چاه بيرون آمد
دعا به هنگام وارد شدن بر سلطان و ترس از او
دعاى ايمن بودن از ضرر جن و انس
دعاى رفع گرفتارى و گشايش كار
بهترين عمل براى اهل خانواده هنگام سفر
دعاى هنگام سفر
از آداب سفر كردن پيامبراسلام و تعويذات مناسب سفر
در بيان دعاهائى كه در راه و منازل بايد خواند
دعاى ترس از وسوسه و حديث نفس
دعاى هنگام درد و بيمارى
دعاى هنگام ديدن صاحبان بلا
دعاى براى دفع بواسير
دعا براى نجات از بيمارى عرق النساء (سياتيك )
نجات از هر ورطه و امر سخت و دشوار
با اين اذكار خداوند هفتاد نوع بلا را دفع مى كند
با اين تعويذ زنان و بچه هايتان را از چشم زخم پناه دهيد
دعاى حضرت امام سجاد عليه السلام درطلب عاقبت به خيرى
دعاى حضرت امام سجاد عليه السلام به وقت تنگى رزق
دعاى حضرت امام سجاد عليه السلام در يارى خواستن از خدا براى پرداخت وام
دعاى فرج و رفع گرفتارى از امام جواد عليه السلام
دعا براى كامل شدن ايمان و زايل نشدن آن
دعا براى دفع وسوسه و حديث نفس و اداى قرض
(دعاهاى عصرغيبت )
دعاى فرج حضرت امام زمان عليه السلام
دعا براى ثبات ايمان در غيبت كبرى
دعاى غريق
ترجمه فقراتى از دعاى ندبه
دعايى كه به واسطه خواندن آن ، مى توان حضرت حجت عليه السلام را در خواب يا بيدارى ديد
با خواندن دعاى عهد از ياران حضرت ولى عصر عليه السلام باشيد
رباعى در مدح امام عصر عليه السلام
فصل سوم : شفا و درمان به قرآن
شفا و درمان به قرآن
كلمات قصار حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله درفضائل قرآن
بى نيازى با خواندن قرآن
سفارش روزى پنجاه آيه قرآن خواندن
فضيلت خانه هايى كه در آن ها قرآن خوانده شود
ثواب خواندن ده تا هزار آيه در شب
ثواب خواندن صد آيه از قرآن
فضائل و فوائد بعضى از آيات و صد و چهارده سوره قرآن كريم
1 - سورة الفاتحة
ختم سوره حمد جهت فتح امور
2 - سورة البقرة
2 و 3 - سورة البقرة و آل عمران
ثواب خواندن چهار آيه اول سوره بقرة ، آية الكرسى و دو آيه پس از آن و سه آيه آخر اين سوره
4 - سورة النساء
5 - سورة المائدة
سورة انعام
7 - سورة الاعراف
8 و9 - سورة الانفال و سورة البرائة
10 - سورة يونس
11 - سورة هود
12 - سورة يوسف
13 - سورة الرعد
14 و 15 - سورة ابراهيم و سورة حجر
16 - سورة نحل
17 - سورة بنى اسرائيل (اسرى )
18 - سورة الكهف
19 - سورة مريم
20 - سورة طه
21 - سورة الانبياء
22 - سورة الحج
23 - سورة المومنون
24 - سورة النور
25 - سورة الفرقان
26 و 27 و 28 - سورة الطواسين
29 و 30 - سورة العنكبوت و الروم
31 - سورة لقمان
32 - سورة السجده
33 - سورة الاحزاب
34 و 35 - سورة سبا و فاطر
36 - سورة يس
37 - سورة الصافات
38 - سورة ص
39 - سورة الزمر
40 - سورة المومن
41 - سورة السجده
42 - سورة الشورى
43 - سورة الزخرف
44 - سورة الدخان
45 - سورة الجاثية
46 - سورة احقاف
47 - سورة محمد صلى الله عليه و آله
48 - سورة الفتح
49 - سورة الحجرات
50 - سورة ق
51 - سورة الذاريات
52 - سورة الطور
53 - سورة النجم
54 - سورة اقتربت
55 - سورة الرحمن
56 - سورة الواقعة
ختم سورة الواقعة
ختم ديگر سوره الواقعة
57 - 58 - سورة الحديد و المجادلة
59 - سورة الحشر
60 - سورة الممتحنة
61 - سورة الصف
62 و 63 - سورة الجمعه و المنافقين
64 - سورة التغابن
65 و 66 - سورة الطلاق و التحريم
67 - سورة الملك
68 - سورة ن و القلم
69 - سورة الحاقة
70 - سورة المعارج
71 - سورة نوح
72 - سورة الجن
73 - سورة المزمل
74 - سورة المدثر
75 - سورة لا اقسم
76 - سورة الدهر
77 و 78 و 79 - سورة المراسلات و عم و النازعات
80 و 81 - سورة عبس و كورت
82 و 83 و 84 - سورة الانفطار و المطففين و الانشقاق
85 - سورة البروج
86 - سورة الطارق
87 - سورة الاعلى
88 - سورة الغاشية
89 - سورة الفجر
90 - سورة البلد
91 و 92 و 93 و 94 - سورة الشمس و الليل و الضحى و الم نشرح
95 - سورة والتين
96 - سورة العلق
97 - سورة القدر
98 - سورة البينة
99 - سورة الزلزلة
100 - سورة العاديات
101 - سورة القارعه
102 - سورة التكاثر
103 - سورة العصر
104 - سورة الهمزة
105 - سورة الفيل
106 - سورة قريش
107 - سورة الماعون
108 - سورة الكوثر
109 - سورة الجحد
110 - سورة النصر
111 - سورة تبت
112 - سورة الاخلاص
113 و 114 - سورة المعوذتين
فصل چهارم : شفا و درمان با صلوات
ثواب صلوات فرستادن و سلام كردن بر (پيامبر صلى الله عليه و آله و دوستىاو)
ثواب يك بار بر پيامبر صلى الله عليه و آله صلوات فرستادن
از ثواب اين صلوات غافل نباشيد كه يكى از اسرارآل محمد صلى الله عليه و آله است
برآورده شدن صد حاجت از دنيا و آخرت
آمرزش گناهان با اين طريق صلوات
ثواب صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله وآل او عليهم السلام در روز جمعه پس از نماز عصر
ثواب گفتن (اللهم صل على محمد و آل محمد) هنگام ركوع ، سجده و قيام
با ذكرصلوات بر محمد و آل محمد پرده وحائل برطرف مى شود
بالا رفتن دعا براى اجابت با ذكر صلوات بر محمد وآل محمد
كفايت خرج و معونة دنيا و آخرت با ذكر صلوات
خدا و فرشتگان بر صلوات فرست صلوات مى فرستد
صلوات بر محمد و آل محمد از بين برنده نفاق
ثواب كسى كه از ده تا صد مرتبه صلوات بفرستد
ثواب صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله
فضيلت صلوات بر محمد و آل محمد در اول و آخر هر دعا
فضيلت ذكر صلوات بر محمد و آل محمد در خانه خدا
صلوات بر محمد و آل محمد هنگام ياد كردن خدا
مجازات نفرستادن صلوات بر محمد و آل محمد
درخواست نجات از آتش و آمرزش گناهان از خدا به حق حضرت محمد صلى الله عليه وآله و اهل بيت او عليهم السلام
شرط رسيدن دعا به آسمان صلوات بر محمد صلى الله عليه و آله وآل محمد است
ثواب صد بار صلوات بر محمد و آل او پس از سپيده دم
ثواب صلوات بر حضرت محمد صلى الله عليه وآله واهل بيت او عليهم السلام
ثواب گفتن (ان الله و ملائكته يصلون على النبى ...) پس از نماز صبح و مغرب
ثواب صد بار صلوات بر پيامبر صلى الله عليه و آله درروز جمعه
فصل پنجم : ختومات و اذكار
ختومات واذكار تجربه شده جهت رفع مشكلات
ختم اول : (ختم يا الله )
ختم دوم : (ختم سوره حمد)
ختم سوم
ختم چهارم
ختم پنجم
ختم ششم
ختم هفتم
ختم ايام هفته جهت حوائج
ختم هشتم
ختم نهم
ختم دهم
ختم يازدهم
ختم دوازدهم
ختم سيزدهم
ختم چهاردهم
ختم پانزدهم
ختم شانزدهم
ختم هفدهم
ختم هيجدهم
ختم نوزدهم
ختم بيستم
ختم بيست و يكم
ختم بيست و دوم
ختم بيست و سوم
ختم بيست و چهارم
ختم بيست و پنجم
ختم بيست و ششم
ختم بيست و هفتم
ختم بيست و هشتم
فصل ششم : شفا و درمان با نامهاى خدا
(بخش اول ) اسماء الحسنى و بيان مختصرى از معانى آن ها
ترجمه اسماء الحسنى
1 - الله
2 - الواحد، 3 - الاحد
4 - الصمد
5 - الاول ، 6 - والاخر
7 - السميع
8 - البصير
9- القدير
10 - القاهر
11 - العلى ، 12 - الاعلى
13 - الباقى
14 - البديع
15 - البارى
16 - الاكرام
17 - الظاهر
18 - الباطن
19 - الحى
20 - الحكيم
21 - العليم
22 - الحليم
23 - الحفيظ
24 - الحق
25 - الحسيب
26 - الحميد
27 - الحفى
28 - الرب
29 - الرحمن
30 - الرحيم
31 - الذارى
32 - الرازق
33 - الرقيب
34 - الرائى
35 - السلام
36 - المومن
37 - المهيمن
38 - العزيز
39 - الجبار
40 - المتكبر
41 - السيد
42 - السبوح
43 - الشهيد
44 - الصادق
45 - الصانع
46 - الطاهر
47 - العدل
48 - العفو
49 - الغفور
50 - الغنى
51 - الغياث
52 - الفاطر
53 - الفرد
54 - الفتاح
55 - الفالق
56 - القديم
57 - الملك
58 - القدوس
59 - القوى
60 - القريب
61 - القيوم
62 - القابض
63 - الباسط
64 - القاضى
65 - المجيد
66 - المولى
67 - المنان
68 - المحيط
69 - المبين
70 - المقيت
71 - المصور
72 - الكريم
73 - الكبير
74 - الكافى
75 - الكاشف
76 - الوتر
77 - النور
78 - الوهاب
79 - الناصر
80 - الواسع
81 - الودود
82 - الهادى
83 - الروف
84 - الوفى
85 - الوكيل
86 - الوارث
87 - البر
88 - الباعث
89 - التواب
90 - الجليل
91 - الجواد
92 - الخبير
93 - الخالق
94 - خيرالناصرين
95 - الديان
96 - الشكور
97 - العظيم
98 - اللطيف
99 - الشافى
(بخش دوم ) فوائد و خواص بعضى از اسماء الحسنى
(الاحد)
(الواحد)
(الصمد)
(الرحمن الرحيم )
(القدوس )
(السلام )
(المهيمن )
(العزيز)
(الحى )
(العليم )
(الباعث )
(الفتاح )
(الغفور)
(الملك )
(القريب )
(النور)
(الهادى )
(الصبور)
(الخافض )
(عالم الغيب )
(الوهاب )
(المذل )
(الحفيظ)
(اللطيف )
(الودود)
(الحليم )
(الشكور)
(الشافى )
(هو)
(الحسيب )
(الوكيل )
(الرقيب )
(الحى القيوم )
(الاحد - الصمد)
(الحكيم - العليم )
(مالك الملك )
فصل هفتم : دستور العملها و توصيه هاى اخلاقى و بهداشتى ائمه (ع ) براى سلامتى جسم و روان و خانواده
كلمات قصار حضرت رسول اكرم صلى الله عليه وآله
(بخش دوم ) كلمات قصار حضرت على عليه السلام
(بخش سوم ) توصيه و سفارشات حضرت امام رضا عليه السلام براى سلامت تن و روان حالات طبيعى انسان در ادوار عمر
حالت اول
حالت دوم
حالت سوم
حالت چهارم
غلبه اخلاط بر چهار قسمت از بدن
علاج بلغم
علاج زرداب
علاج سودا
علل برخى از بيماريها
پيشگيرى از بعضى بيماريها
دستورات مقاربت با همسر
(بخش چهارم ) دستورات بهداشتى ساير ائمه عليهم السلام
(بخش پنجم ) اختيارات ايام ماه قمرى
روز اول ماه قمرى
روز دوم ماه قمرى
روز سوم ماه قمرى
روز چهارم ماه قمرى
روز پنجم ماه قمرى
روز ششم ماه قمرى
روز هفتم ماه قمرى
روز هشتم ماه قمرى
روز نهم ماه قمرى
روز دهم ماه قمرى
روز يازدهم ماه قمرى
روز دوازدهم ماه قمرى
روز سيزدهم ماه قمرى
روز چهاردهم ماه قمرى
روز پانزدهم ماه قمرى
روز شانزدهم ماه قمرى
روز هفدهم ماه قمرى
روز هيجدهم ماه قمرى
روز نوزدهم ماه قمرى
روز بيستم ماه قمرى
روز بيست و يكم ماه قمرى
روز بيست و دوم ماه قمرى
روز بيست و سوم ماه قمرى
روز بيست و چهارم ماه قمرى
روز بيست و پنجم ماه قمرى
روز بيست و ششم ماه قمرى
روز بيست و هفتم ماه قمرى
روز بيست و هشتم ماه قمرى
روز بيست و نهم ماه قمرى
روز سيم ماه قمرى
(بخش ششم ) ذكر فصول دوره سال در ماههاى رومى و روسى
فصل بهار: ماه آزار، ماه نيسان ، ماه ايار
ماه آزار
ماه نيسان
ماه ايار
فصل تابستان : ماه حزيران ، ماه تموز، ماه آب
ماه حزيران
ماه تموز
ماه آب
فصل پائيز: ماه ايلول ، ماه تشرين اول ، ماه تشرين آخر
ماه ايلول
ماه تشرين اول
ماه تشرين آخر
فصل زمستان : ماه كانون اول ، ماه كانون آخر، ماه شباط
ماه كانون اول
ماه كانون آخر
ماه شباط
اوقات بريدن و پوشيدن
حروف ابجد كبير
ايام نحس در طول سال قمرى ، از شروع به كارها پرهيز شود
چگونگى اصلاح سر و صورت و ناخن گرفتن در ايام ماه قمرى
چگونگى تعبير خواب در شبهاى ماه قمرى
تعيين ساعات استخاره از قول امام صادق عليه السلام