* امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * *

فصل سوم : شفا و درمان به قرآن

فصل سوم : شفا و درمان به قرآن

فصل سوم : شفا و درمان به قرآن
شفا و درمان به قرآن
كلمات قصار حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله درفضائل قرآن
(القرآن هو الدواء) قرآن دواست . (237)
(القرآن غنى لا فقر بعده و لا غنى دونه ). قرآن غنائى است كه پس از آن فقرى نيست و غنائى جز آن نيست . (238)
لا فاقة لعبد يقرء القرآن و لا غنى له بعده بنده اى كه قرآن خواند فقير نشود و او را بالاتر از قرآن بى نيازى اى نيست . (239)
ان هذه القلوب تصدء كما يصدء الحديد قيل فما جلاءها قال ذكر الموت و تلاوة القرآن دلها مانند آهنگ زنگ مى زند، گفتند صيقل آن چيست ؟ گفت ياد مرگ و خواندن قرآن . (240)
اقرء و القرآن و عملوا به و لا تجفوا عنه و تغلو فيه و لا تاكلوا به لا تستكثروا به . قرآن بخوانيد و بدان عمل كنيد و از آن دورنشويد و در آن غلو نكنيد، به وسيله قرآن نان نخوريد و به كمك آن فزونى مجوئيد. (241)
حضرت صادق عليه السلام از پدرانش عليهم السلام حديث كند كه مردى از درد سينه به پيغمبر صلى الله عليه و آله شكايت كرد، حضرت فرمودند: به وسيله قرآن شفا بجوى زيرا خداى عز و جل فرمايد: (و شفاء لما فى الصدور) (242) (و اين قرآن شفا است براى آن چه در سينه ها است .) (243)
بى نيازى با خواندن قرآن 
معاوية بن عمار گويد: امام صادق عليه السلام فرمود: هر كه قرآن بخواند او بى نياز شود و نيازى پس از آن نيست ، و گرنه (اگر قرآن بى نيازش نكند) هيچ چيز او را بى نياز نكند. (244)
سفارش روزى پنجاه آيه قرآن خواندن 
حضرت صادق عليه السلام فرمود: قرآن عهد خداوند و فرمان اوست است به خلقش پس سزاوار است براى شخص مسلمان كه در اين عهد و فرمان خدا نظر افكند و روزى پنجاه آيه از آن بخواند. (245)
فضيلت خانه هايى كه در آن ها قرآن خوانده شود 
پيغمبر اسلام صلى الله عليه و آله فرمود: خانه هاى خود را با تلاوت قرآن روشن كنيد و آن ها را گورستان نكنيد چنانچه يهود و نصارى كردند، در كليساها و عبادتگاههاى خود نماز كنيد، ولى خانه هاى خويش را معطل گذارند (و در آن عبادتى انجام ندهند) زيرا كه هرگاه در خانه بسيار تلاوت قرآن شود خير و بركتش زياد شود، و اهل آن به وسعت رسند، و آن خانه براى اهل آسمان درخشندگى دارد چنان چه ستارگان آسمان براى اهل زمين مى درخشند. (246)
ثواب خواندن ده تا هزار آيه در شب  
حضرت باقر عليه السلام فرمود: كه رسول خدا صلى الله عليه وآله فرموده : هر كس در يك شب ده آيه از قرآن بخواند از غافلين نوشته نشود، و هر كس ‍ پنجاه آيه بخواند درزمره ذاكرين نوشته شود و هر كس صد آيه بخواند در زمره قانتين نوشته شود، و هر كه دويست آيه بخواند از خاشعين نوشته شود، و هر كه سيصد آيه بخواند از فائزين نوشته شود، و هر كه پانصد آيه بخواند از جمله مجتهدين نوشته شود، و هر كه هزار آيه بخواند براى او (ثواب انفاق ) يك قنطار از طلا نوشته شود، و هر قنطار پانزده هزار مثقال طلا است ، كه هر مثقالى بيست و چهار قيراط است ، كه كوچكترين آن ها به اندازه كوه احد و بزرگترين آن ها به اندازه آن چه ميان زمين و آسمان است . (247)
ثواب خواندن صد آيه از قرآن 
و به سند معتبر ازحضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه صد آيه بخواند از هر جاى قرآن كه باشد، و بعد از آن هفت مرتبه (يا الله ) بگويد، اگر بر سنگى دعا كند خدا آن را بشكافد. (248)
و به سند معتبر از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام منقول است : هر كه از بليه اى ترسد، و صد آيه بخواند از هر جاى قرآن كه خواهد، بعد از آن سه مرتبه بگويد: (اللهم اكشف عنى البلاء) خدا آن بلا را دفع نمايد. (249)
فضائل و فوائد بعضى از آيات و صد و چهارده سوره قرآن كريم
1 - سورة الفاتحة 
به سند معتبر منقول است كه حضرت امام رضا عليه السلام فرمود: (بسم الله الرحمن الرحيم ) نزديكتر است به اسم اعظم الهى از سياهى چشم به سفيدى چشم . (250)
امام صادق عليه السلام فرمودند: اسم اعظم خداوند در سوره حمد است . (251)
به سند معتبر از حضرت امام صادق عليه السلام منقول است كه به بعضى از اصحاب خود فرمود: مى خواهى به تو تعليم كنم اسم اعظم الهى را، بخوان سوره حمد، و سوره قل هو الله احد و آية الكرسى ، و سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را، پس رو به قبله كن و هر حاجتى را دارى از خدا بطلب . (252)
در روايتى منقول است كه ابوذر انه پرسيد يا رسول الله انبياء چند نفرند فرمود: 124 هزار، گفتم مرسل از آن ها چنداند فرمود 313 نفر، گفتم خدا چند كتاب نازل نمود، فرمود 104 كتاب ، بر آدم ده صحف و بر شيث پنجاه صحيفه و او اول كسى بود كه به قلم نوشت و بر ابراهيم ده صحف و تورات و انجيل و زبور و فرقان . در خبر آمده هر كس فاتحه الكتاب را بخواند گويا تمام كتبى كه از آسمان آمده خوانده و هر كس معناى آن را بداند گويا معناى تمام آن ها را دانسته است . على عليه السلام فرمود: اگر معانى فاتحة الكتاب را مى نوشتم 70 بار شتر مى شد. (253)
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه را علتى عارض شود در همان وقت هفت مرتبه سوره حمد را بخواند، اگر علتش ‍ برطرف شد اكتفا نمايد، و اگر نه هفتاد مرتبه بخواند، و من ضامنم از براى او عافيت را. (254)
و ايضا به سند ديگر منقول است كه : سوره حمد را بر دردى هفتاد مرتبه نمى خوانند مگر آن كه آن درد ساكن مى شود. (255)
و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : اگر سوره حمد را بر ميتى هفتاد مرتبه بخوانند و روح به او برگردد عجب نخواهد بود. (256)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است كه : هر كه را سوره حمد عافيت ندهد، او را هيچ چيز عافيت نمى دهد. (257)
و ايضا منقول است كه حضرت صادق عليه السلام به بعضى از اصحاب خود كه شكايت كرد از تب فرمود: بندهاى پيراهنت را بگشا و سر در گريبان كن و اذان و اقامه بگو، و هفت مرتبه سوره حمد را بخوان آن شخص چنان كرد و شفا يافت . (258)
از لب اللباب قطب راوندى از حضرت رسول الله صلى الله عليه وآله روايت نموده كه ملكى بر آن حضرت نازل شد و گفت به درستى كه خداوند تو را به دو سوره بشارت مى دهد كه قبل از توبه پيامبرى اعطا نفرموده : فاتحة الكتاب و خاتمه هاى سوره بقره ، و از آن حضرت روايت است كه فرمودند: فضل سوره حمد مانند فضل حاملين عرش مى باشد كسى كه سوره حمد را بخواند ثواب حاملين عرش الهى به او عطا مى شود. و نيز روايت است كه فرمودند: اگر فاتحة الكتاب در يك كفه ميزان قرار گيرد و بقيه قرآن در كفه ديگر، به درستى كه فاتحة الكتاب هفت برابر بر كفه ديگر رجحان دارد. (259)
ختم سوره حمد جهت فتح امور 
از روز جمعه هر روزى 41 بار تا چهل و يكروز بخواند بى فاصله ، و اگر فاصله شود بايد از سر گيرد و هر روز بعد از ختم اين دعا را سيزده بار بخواند:
يا مفتح فتح يا مفرج فرج يا مسبب سبب يا ميسر يسر يا مسهل سهل يا متمم تمم و حسبنا الله و نعم الوكيل .
هر كس اين را با خلوص و تقوى و حضور قلب بجا آرد، از توانگرى بجائى رسد كه ضبط نتواند كرد. (260)
علامه مجلسى قدس سره گويد: بعد از نماز صبح جمعه با غسل بعد از تسبيح فاطمه زهرا عليهاالسلام صد بار بگويد: (الحمد لله رب العالمين على كل حال ) و صد صلوات فرستد و با كسى سخن نگويد. (261) (مجرب است )
2 - سورة البقرة 
از حضرت رسول الله صلى الله عليه و آله روايت است كه فرمودند: سوره بقره را ياد بگيريد، پس به درستى كه خواندن سوره بقره بركت است وترك خواندن آن حسرت مى باشد و ساحران راهى بر سوره بقره ندارند. (262)
2 و 3 - سورة البقرة و آل عمران 
به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره بقره و آل عمران را بخواند، اين دو سوره در قيامت بر سر او سايه افكنند مانند دو ابر يا دو عبا.(263)
ثواب خواندن چهار آيه اول سوره بقرة ، آية الكرسى و دو آيه پس از آن و سه آيه آخر اين سوره
امام زين العابدين عليه السلام نقل مى نمايند كه رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمودند: كسى كه چهار آيه اول سوره بقره ، آية الكرسى و دو آيه بعد از آن و سه آيه آخر اين سوره را قرائت نمايد، خودش و مالش دچار هيچ گونه آفتى نخواهند شد؛ شيطان به او نزديك نشده و قرآن را فراموش نخواهد كرد. (264)
از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است : هر كه آية الكرسى را در وقت خواب بخواند از فالج شدن ايمن گردد، و هر كه بعد از نماز بخواند هيچ صاحب نيشى به او ضرر نرساند. (265)
و به سند معتبر از حضرت محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه يك مرتبه آية الكرسى بخواند، حق تعالى از او برگرداند هزار بلا از بلاهاى دنيا، و هزاربلا از بلاهاى آخرت را كه از سهل ترين بلاهاى دنيا فقر و احتياج باشد، و كمترين بلاهاى آخرت عذاب قبر باشد. (266)
و به سند ديگر منقول است كه : شخصى به حضرت صادق عليه السلام از تب شكايت كرد، حضرت فرمود: آية الكرسى را در ظرفى بنويس ، و به آب حل كن و بخور. (267)
و از حضرت امام موسى عليه السلام منقول است كه : يكى از پدرانم شنيد كسى سوره فاتحه مى خواند، فرمود: شكر خدا كرد و مزد يافت ، بعد از آن شنيد كه قل هو الله احد مى خواند، فرمود: ايمان آورد و ايمن شد، بعد از آن شنيد سوره انا انزلناه مى خواند، فرمود: تصديق پيغمبر كرد آمرزيده شد، بعد از آن شنيد آية الكرسى مى خواند، فرمود: به به نازل شد برات بيزارى اين مرد از جهنم . (268)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : كسى كه چشمش آزارى داشته باشد آية الكرسى بخواند و در خاطر خود قرار دهد برطرف مى شود، به توفيق الهى عافيت مى يابد انشاء الله ؛ و هر كه پيش از طلوع آفتاب يازده مرتبه سوره قل هو الله احد و يازده مرتبه سوره انا انزلناه و يازده مرتبه آية الكرسى بخواند، خدا مالش را از تلف حفظ نمايد؛ و چون كسى خواهد از خانه بيرون رود، چند آيه آل عمران را يعنى (ان فى خلق السموات و الارض ) تا آخر سوره با آية الكرسى و سوره انا انزلنا و سوره حمد بخواند كه موجب قضاى حاجتهاى دنيا و آخرت مى گردد. (269)
و ايضا به سند معتبر از حضرت رضا عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه صد مرتبه آية الكرسى بخواند، چنان باشد كه مدت حيات خود عبادت كرده باشد.(270)
و از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است كه : حق تعالى فرمود: به تو و امت تو گنجى از گنجهاى عرش خود را كرامت كرده ام ، فاتحة الكتاب و خاتمه سوره بقره يعنى آمن الرسول تا آخر سوره . (271)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه بعد از نماز واجب آية الكرسى بخواند تا وقت نماز ديگر در امان خدا باشد.(272)
و ايضا حديث ديگر منقول است : يا على بر تو باشد به تلاوت آية الكرسى بعد از نماز فريضه ، به درستى كه محافظت و مداومت نمى نمايد بر خواندن آن مگر پيغمبرى يا صديقى يا شهيدى . (273)
و به سند معتبر از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : چون حقتعالى امر فرمود كه سوره فاتحه و آيه شهد الله (274) و آية الكرسى و قل اللهم مالك الملك (275) را به زمين آوردند، ايشان در عرش الهى در آويختند و گفتند: پروردگارا ما را به كجا مى فرستى ، به نزد اهل خطاها و گناهان مى فرستى ، حق تعالى وحى فرمود به ايشان كه : برويد به زمين ، به عزت و جلال خود قسم مى خورم هر كه از آل محمد صلى الله عليه و آله و شيعيان ايشان شماها را تلاوت نمايند بعد از نمازهاى واجب ، البته به سوى او نظر نمايم به نظر مخفى خود، يعنى الطاف خاصه خود را شامل حال او گردانم ، هر روز هفتاد نظر و در هر نظر كردنى هفتاد حاجت او را برآورم ، و توبه او را قبول كنم هر چند معصيت بسيار كرده باشند.(276)
و به سند معتبر از حضرت امام على نقى عليه السلام منقول است كه : اشجع سلمى به حضرت صادق عليه السلام گفت : بسيار سفر مى كنم ، و در بيابانهاى مخوف واقع مى شوم ، مى خواهم چيزى تعليم من فرمائى كه موجب ايمنى من گردد، حضرت فرمود: هرگاه خوف بر تو غالب گردد دست راست خود را بالاى سر خود بگذار و به آواز بلند اين آيه را بخوان :
(افغير دين الله يبغون و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون ). (277)
اشجع گفت : چون به سفر رفتم به وادى رسيدم كه مى گفتند: جن در آن جا بسيار است ، ناگاه شنيدم شخصى مى گويد: بگيريدش من آيه را خواندم ، ديگرى گفت ، چگونه بگيريمش و حال آن كه پناه به آيه طيبه برد. (278)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى عرض كرد يا اميرالمومنين حيوانى كه زير پاى من هست چموشى مى كند و من از آن ترسانم ، فرمود: در گوش راستش اين آيه را بخوان :
و له اسلم من فى السموات و الارض طوعا و كرها و اليه يرجعون . (279)
و آن مرد اين آيه را خواند و آن حيوان براى او رام گرديد. (280)
و ايضا در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى عرضكرد: اى اميرمومنان در شكم من آب زردى است (كه موجب بيمارى من شده است ) آيا شفائى دارد؟ فرمود: آرى (بى پول ) و بدون صرف كردن درهمى و نه دينارى ، بنويس آية الكرسى را بر شكمت و آن را بشوى و بياشام و آن را در شكمت ذخيره كن (محتمل است مقصود اين باشد كه تا مقدارى از زمان روى آن چيزى مخور كه در شكمت بماند) بخواست خداى عز و جل بهبودى يابى ، و آن مرد انجام داد و بخواست خداوند بهبودى يافت . (281)
4 - سورة النساء  
از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره نساء را در هر جمعه بخواند، از ضغطه يعنى فشار قبر ايمن گردد. (282)
5 - سورة المائدة 
به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره مائده را در هر روز پنج شنبه بخواند، ايمانش به ظلم و گناه آلوده نشود، و هرگز به خدا مشرك نشود. (283)
سورة انعام 
به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : سوره انعام يك دفعه نازل شد، و هفتاد هزار ملك آن را مشايعت كردند تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند، پس اين سوره را تعليم نمائيد و بزرگ داريد، كه اسم اعظم الهى درهفتاد موضع اين سوره هست ، و اگر مردم بدانند در قرائتش چه فضيلت و ثواب هست هرگزترك ننمايند قرائتش را. (284)
و از عبدالله بن عباس منقول است : كسى كه سوره انعام را هر شب بخواند، در روز قيامت از جمله ايمنان باشد، و به ديده خود هرگز جهنم را نبيند. (285)
و به سند معتبر از امام رضا عليه السلام منقول است كه : سوره انعام را يك دفعه نازل ساختند و هفتاد هزار ملك مشايعت آن كردند، و آواز بلند كرده بودند به تسبيح و تكبير و تهليل تا نزد حضرت رسول صلى الله عليه و آله آوردند. پس هر كه اين سوره را بخواند، آن هفتاد هزار ملك تسبيح بگويند از براى او تا روز قيامت . (286)
و از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : اگر علتى داشته باشى كه خوف هلاك از آن داشته باشى ، سوره انعام را بخوان كه مكروهى به تو نمى رسد از آن علت . (287)
7 - سورة الاعراف  
به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اعراف را در هر ماه بخواند، در روز قيامت از جمله جماعتى باشد از دوستان خدا كه حق تعالى در شان ايشان فرموده است كه : خوفى بر ايشان نيست و اندوهناك نمى شوند. و اگر در هر جمعه بخواند او را درقيامت حساب نكنند، و به درستى كه آيات محكمات در آن بسيار است ، پس قرائت اين سوره را ترك منمائيد كه گواهى مى دهد در قيامت براى كسى كه آن را خوانده باشد. (288)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى درحضور اميرالمومنين عليه السلام برخاست و عرض كرد: يا اميرالمومنين مرا آگاه كن از آن چه براى محافظت از سوختن و غرق شدن است ؟ فرمود: اين آيات را بخوان :
ان وليى الله الذى نزل الكتاب و هو يتولى الصالحين (289).
و آيه و ما قدروا الله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون . (290)
پس هر كه اين آيات را بخواند از سوختن و غرق شدن ايمن است . گويد پس ‍ مردى آن را خواند و آتش در خانه هاى همسايگانش درگرفت و خانه او هم وسط آن خانه ها بود و (از بركت آن آيات كه خوانده بود) آسيبى به او نرسيد.(291)
و ايضا به سند معتبر از اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هركس ‍ دربيابانى خالى از سكنه شبى را به سر برد و اين آيه را بخواند:
ان ربكم الله الذى خلق السموات و الارض فى ستة ايام ثم استوى على العرش يغشى اليل النهار يطلبه حثيثا و الشمس و القمر و النجوم مسخرات بامره الا له الخلق و الامر تبارك الله رب العالمين . (292)
فرستگان او را محافظت كنند و شياطين از او دور شوند. (293)
8 و9 - سورة الانفال و سورة البرائة  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره انفال و سوره توبه را در هر ماه بخواند هرگز نفاق بر او راه نيابد، و از شيعه حضرت اميرالمومنين عليه السلام باشد. (294)
در حديثى به سند معتبر منقول است مردى درحضور اميرالمومنين عليه السلام برخواست و عرض كرد: اى اميرمومنان سرزمين ما جاى درندگان است و درندگان به خانه من در آيند و تا شكار خود را نگيرند از آن جا نگذرند، فرمود اين دو آيه را بخوان :
لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمومنين روف رحيم .فان تولوافقل حسبى الله لا اله الا هو عليه توكلت و هو رب العرش العظيم . (295)
پس آن مرد اين دو آيه را خواند و درندگان از او دور شدند. (296)
10 - سورة يونس  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره يونس را هر دو ماه يا سه ماه يك بار بخواند، بيم آن نيست كه از جمله جاهلان گردد، و در قيامت از جمله مقربان باشد. (297)
11 - سورة هود 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره هود را هر جمعه بخواند، حق تعالى او را در قيامت در زمره پيغمبران مبعوث گرداند، و در قيامت گناهى از او ظاهر نشود. (298)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه از غرق شدن ترسد اين آيات را بخواند:
بسم الله مجريها و مرسها ان ربى لغفور رحيم (299).
و ما قدروالله حق قدره و الارض جميعا قبضته يوم القيمة و السموات مطويات بيمينه سبحانه و تعالى عما يشركون (300) / (301).
12 - سورة يوسف  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره يوسف را بخواند در هر روز يا در هر شب چون در قيامت مبعوث شود، جمال او مانند حضرت يوسف باشد، و در آن روز به او فزعى و خوفى نرسد و از همسايگان بندگان صالح خدا باشد. (302)
13 - سورة الرعد 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه بسيار سوره رعد را بخواند، هرگز صاعقه اى به او نرسد اگرچه ناصبى باشد ؛ و اگر مومن باشد خدا او را داخل بهشت گرداند بى حساب ، و شفاعت او را قبول فرمايد در اهل بيت و برادران مومنش . (303)
از شيخ بهاء الدين نقل شده جهت حمل زنان اين آيه را:
و لو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض اوكلم به الموتى بل لله الامر جميعا افلم يايئس الذين امنوا ان لو يشاء الله لهدى الناس جميعا. (304)
به حروف مقطعه (ول و ان ق ران ا تا آخر) بنويسيد و بر پهلوى زن بندند حامله شود انشاء الله ، فرمودند به نهصد زن دادم حامله شدند. (305)
14 و 15 - سورة ابراهيم و سورة حجر 
از امام صادق عليه السلام منقول اسن : هر كه سوره ابراهيم و سوره حجر را در دو ركعت نماز در هر جمعه بخواند، هرگز به او فقر و ديوانگى و بليه عظيمى نرسد. (306)
16 - سورة نحل 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره نحل را در هر ماه بخواند، در دنيا به قرض مبتلا نشود، و هفتاد نوع ازبلا از او دور گردد كه سهل تر آن ها ديوانگى و خوره و پيسى باشد، و مسكن او در جنت عدن باشد كه در ميان بهشت ها واقع است . (307)
17 - سورة بنى اسرائيل (اسرى ) 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره بنى اسرائيل را در هر شب جمعه بخواند نميرد، تا قائم آل محمد صلى الله عليه و آله رادريابد و از اصحاب او باشد. (308)
جابر گويد: شنيدم حضرت باقر عليه السلام مى فرمود: هركس همه مسبحات (يعنى سوره هائى كه اول آن سبح يا يسبح است ) (309) پيش از آن كه بخوابد آن ها را بخواند، آن كس نميرد تا حضرت قائم عليه السلام را درك كند و اگر بميرد در جوار نبى اكرم حضرت محمد صلى الله عليه و آله خواهد بود. (310)
و منقول است كه عمر بن حنظله به حضرت صادق عليه السلام شكايت نمود از صداع (311) حضرت فرمود: دست بر بالاى سرت بگذار، و اين دو آيه را بخوان :
قل لو كان معه الهة كما يقولون اذا لا بتغوا الى ذى العرش سبيلا. (312) و اذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله و الى الرسول رايت المنافقون يصدون عنك صدودا.(313) / (314)
در حديثى به سند معتبر مردى در حضور اميرالمومنين عليه السلام برخواست و عرض كرد: يا اميرالمومنين براى ايمنى از دزدى چيزى بفرما زيرا كه پيوسته پشت سر هم شبها از من دزدى شود، فرمود: چون به بستر خواب رفتى اين آيه را بخوان :
قل ادعو الله اوادعوا الرحمن ايا ما تدعوا فله الاسماء الحسنى و لا تجهر بصلاتك و لا تخافت بها و ابتغ بين ذالك سبيلا، و قل الحمد لله الذى لم يتخذ ولدا و لم يكن له شريك فى الملك و لم يكن له ولى من الذل و كبره تكبيرا. (315) / (316)
و ايضا اگر بر مكانى يا متاعى كه از دزد يا آتش گرفتن بترسيد اين دو آيه را (آيه 110 و 111 سوره اسرا) با آية الكرسى بر حلقه هاى در و بر قفل آن بخوانيد انشاء الله از دزد و آتش گرفتن حفظ بماند. (317)
18 - سورة الكهف  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه سوره كهف را در هر شب جمعه بخواند، نميرد مگر شهيد، و خدا او را در زمره شهدا محشور گرداند و در قيامت با شهيدان بايستد. (318)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است : هر كه سوره كهف را در شب جمعه بخواند، كفاره گناهانى باشد كه جمعه تا جمعه كرده است . (319) و در روايت ديگر وارد شده است كه : كسى كه در روز جمعه بعد از نماز ظهر و عصر بخواند همين ثواب را داشته باشد. (320)
اميرالمومنين عليه السلام فرمودند: هيچ بنده اى آيه
قل انما انا بشر مثلكم يوحى الى انما الهكم اله واحد فمن كان يرجوا لقاء ربه فليعمل عملا صالحا و لا يشرك بعبادة ربه احدا(321)
را نمى خواند، مگر اين كه نورى خواهد داشت از خوابگاه خود تا كعبه و اگر از اهل مكه باشد نور او تا بيت المقدس خواهد بود. (322)
و از حضرت رسول اكرم صلى الله عليه و آله منقول است كه : هر كه آية (قل انما انا بشر مثلكم ) را تا آخر سوره بخواند در وقت خواب ، از خوابگاه او تا كعبه نورى ساطع گردد كه ميان او پر باشد از ملائكه ، و استغفار از براى او كنند تا صبح . (323)
و در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام وارد شده است : كه فرمود: هيچ كس نيست كه آيه آخر سوره كهف يعنى آيه (قل انما انا بشر مثلكم ) را هنگام خوابيدنش بخواند جز اين كه در هر ساعتى كه بخواهد از خواب بيدار شود. (324)
19 - سورة مريم 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر سوره مريم ، نميرد تا آن چه خواهد در خود و مال و فرزند ببيند، و در آخرت به او بدهند مثل ملكى كه حضرت سليمان عليه السلام در دنيا داشته است ، و در آخرت از ياران آن حضرت عيسى عليه السلام خواهد بود. (325)
20 - سورة طه 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : ترك مكنيد سوره طه را كه خدا اين سوره را دوست مى دارد، و هر كه اين سوره را مى خواند دوست مى دارد، و كسى كه بر قرائتش مداومت نمايد حق تعالى در قيامت نامه اش ‍ را به دست راستش دهد.
و از او به آن چه كه در اسلام (موقع مسلمان بودن ) عمل نموده محاسبه نمى فرمايد و در آخرت آن قدر مزد به او عطا فرمايد كه او راضى شود. (326)
21 - سورة الانبياء 
ازحضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه سوره انبيا را بخواند از روى محبت و خواهش ، در باغستانهاى بهشت با همه پيغمبران رفاقت كند، و در دنيا در نظر مردم با هيبت باشد. (327)
22 - سورة الحج 
از حضرت صادق عليه السلام مروى است : هر كه سوره حج را در هر سه روز يك مرتبه بخواند، در آن سال توفيق حج بيابد، و اگر در آن سفر بميرد داخل بهشت شود، راوى پرسيد كه : اگر مخالف (ولايت ) باشد چطور؟ فرمود كه عذابش تخفيف مى يابد. (328)
23 - سورة المومنون 
از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه سوره مومنين را قرائت نمايد، خداوند او تا آخر عمر سعادتمند مى نمايد. و اگر بر قرائت آن در هر جمعه مداومت نمايد، منزل او در فردوس اعلا همراه با پيامبران و رسولان خواهد بود. (329)
24 - سورة النور 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است فرمود: حفظ كنيد اموال و فروج خود را از حرام به تلاوت سوره نور، و به اين سوره زنان خود را نيز از حرام حفظ نمائيد، به درستى كه هر كه اين سوره را درهرشب يا در هر روز مداومت نمايد، هيچ يك از اهل خانه او زنا نكند تا او بميرد، و چون بميرد، هفتاد هزار ملك تا قبر او را مشايعت نمايند، و از براى او دعا كنند و استغفار نمايند تا به قبرش گذارند. (330)
و به سند معتبر منقول است كه : شخصى از وجع و ضعف چشم به حضرت امام موسى عليه السلام شكايت نمود، حضرت فرمود: آيه نور را سه مرتبه در جامى بنويس ، پس آن را بشور، در شيشه اى ضبط كن و مكرر به ديده بكش ، راوى گويد كه صد ميل كمتر كشيدم ديدم ام صحيح تر از اول شد. (331)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى در حضور اميرالمومنين عليه السلام برخاست و عرض كرد: اى اميرمومنان براى بنده گريخته دستورى فرما فرمود: بخوان اين آيه را:
او كظلمات فى بحر لجى يغشه موج من فوقه موج من فوقه سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده ،لم يكد يرها و من لم يجعل الله له نورا فماله من نور. (332)
و آن مرد آن را گفت و بنده فراريش به سوى او بازگشت . (333)
25 - سورة الفرقان 
از امام موسى عليه السلام منقول است كه : ترك مكن تلاوت سوره فرقان را، به درستى كه هر كه درهر شب اين سوره را بخواند حق تعالى او را حساب و عذاب نكند و منزلش درفردوس اعلى باشد. (334)
26 و 27 و 28 - سورة الطواسين 
امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره هاى طواسين (سه سوره نمل ، شعرا و قصص ) را در شب جمعه بخواند، از دوستان خدا و در پناه او خواهد بود، هيچ گاه دچار فلاكت نخواهد شد ؛ در آخرت به اندازه رضايت و حتى بالاتر از رضايت او از بهشت به او خواهند داد ؛ و خداوند صد همسر از حورالعين به او عطا مى نمايد. (335)
29 و 30 - سورة العنكبوت و الروم 
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره عنكبوت و روم را در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان بخواند، و الله كه اهل بهشت است ، و در اين حكم استثنا نمى كنم و نمى ترسم كه خدا در اين قسم بر من گناهى بنويسد، و اين دو سوره را نزد حق تعالى منزلت عظيم هست . (336)
31 - سورة لقمان 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره لقمان را در شب بخواند، حق تعالى در آن شب ملكى چند موكل گرداند بر او كه او را از شيطان و لشكرهايش حفظ كند تا صبح ، و اگر در روز بخواند او را از شيطان و لشكرهايش حفظ نمايند تا شب . (337)
32 - سورة السجده 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره سجده را در هر جمعه بخواند، حق تعالى نامه اش را به دست راست او دهد و او را حساب نفرمايد هر چند گناه كار شد و در بهشت از رفقاى محمد صلى الله عليه وآله و اهل بيت او عليهم السلام بوده باشد. (338)
33 - سورة الاحزاب  
عبدالله بن سنان مى گويد: امام صادق عليه السلام فرمودند: كسى كه سوره احزاب را زياد بخواند، در روز قيامت در پناه حضرت محمد صلى الله عليه و آله و ازواج او مى باشد، سپس آن حضرت عليه السلام فرمود: رسواييهاى مردان و زنان قريش و غير آن ها در سوره احزاب است . اى ابن سنان ! همانا سوره احزاب زنهاى قريش را رسوا نمود. و اين سوره طولانى تر از سوره بقره بود ولى آن را ناقص و تحريف نمودند. (339)
34 و 35 - سورة سبا و فاطر 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره سبا و سوره فاطر را در شب بخواند، در آن شب در حفظ الهى باشد، اگر در روز بخواند در آن روز مكروهى به او نرسد، و حق تعالى از خير دنيا و آخرت به او كرامت فرمايد كه در خاطرش خطور نكرده باشد و آرزويش به آن نرسيده باشد. (340)
و به سند معتبر از حضرت امام موسى عليه السلام منقول است : هر كه در وقت خواب اين آيه را بخواند:
ان الله يمسك السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا.(341)
خانه بر سرش خراب نشود. (342)
و به سند ديگر منقول است كه : شخصى از اهل مرو به حضرت صادق عليه السلام شكايت نمود از درد سر، حضرت فرمود: نزديك بيا، پس دست بر سر او گذاشتند، و اين آيه را خواندند:
ان الله يمسك السموات و الارض ان تزولا و لئن زالتا ان امسكهما من احد من بعده انه كان حليما غفورا.(343) / (344)
36 - سورة يس  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر چيزرا قلبى است ، و قلب قرآن سوره ياسين است ، هر كه اين سوره را در روز پيش از شام بخواند در آن روز از بلاها محفوظ باشد، و خدا او را روزى فراوان عطا فرمايد تا شام ، و كسى كه در شب پيش از خواب بخواند، حق تعالى هزار ملك را به او موكل گرداند كه او را از شر هرشيطان مردودى و هر آفتى حفظ نمايند، و اگر در آن روز بميرد حق تعالى او را داخل بهشت گرداند، و در غسل او سى هزار ملك حاضر شوند كه استغفار از براى او كنند، و مشايعت او نمايند تا قبرش با استغفار، و چون در لحدش گذارند آن ملائكه را در ميان قبرش ساكن گرداند، و عبادت الهى كنند، و ثواب عبادت ايشان از او باشد، و قبرش را فراخ كنند تا چشم كار كند، و او را ايمن گرداند از فشارقبر، و پيوسته از قبر او نور ساطع باشد تا اطراف آسمان ، تا وقتى كه قبر بيرون آيد. پس چون حق تعالى او را از قبر بيرون آورد، آن سى هزار ملك با او باشند، و مشايعت او نمايند، و با او سخن گويند، و بر رويش خنده كنند، و به هر چيزى او را بشارت دهند تا او را از صراط و ميزان بگذرانند، و او را در مقام قرب به محلى بدارند كه هيچ خلقى قربش از او بيشتر نباشد، مگر ملائكه مقرب و پيغمبران مرسل ، و او با پيغمبران بايستد نزد حق تعالى . و هنگامى كه مردم اندوه داشته باشند او اندوه نداشته باشد، و در حالتى كه مردم جزع نمايند او جزع نكند، پس پروردگار عالم به او خطاب فرمايد: اى بنده من هر كه را خواهى شفاعت كن كه شفاعت تو را قبول مى نمايم ، و هر سوالى كه خواهى از من بكن كه سوالت را رد نمى كنم ، پس او شفاعت كند و خدا قبول نمايد، و او سوال كند كند و خداعطا فرمايد، و ديگران را احساب كند و او را حساب نكنند، و با ديگران در مقام حسابش باز ندارند، و مذلت و خوارى در آن صحرا به او نرسد، و به هيچ گناهى از گناهان او را نگيرند، پس نامه خود را بگيرد و به جانب بهشت روان شود، پس مردم تعجب كنند كه سبحان الله اين بنده را هيچ گناهى نبوده ، و از رفيقان پيغمبر آخرالزمان صلى الله عليه و آله باشد. (345)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه در عمر خود يك مرتبه سوره يس بخواند، حق تعالى به عدد هر خلقى كه در دنياست ، و هر خلقى كه در آخرت است ، و هر خلقى كه در آسمان است به عدد هر يك از ايشان دو هزار حسنه از براى او بنويسد، و دو هزار گناه از او محو فرمايد: و به فقر و قرض و خانه فرود آمدن و به تعب و مشقت و ديوانگى و خوره و وسواس و دردهاى ضرر رساننده مبتلا نشود و حق تعالى سكرات و احوال مرگ را از او تخفيف دهد، و خود قبض روح او نمايد، و ضامن شود از براى او فراخى روزى را، و در قيامت او را شاد گرداند، و چندان ثواب به او كرامت فرمايد كه او راضى شود، و حق تعالى فرمايد به ملائكه آسمان ها و زمين كه : من از فلان بنده راضى شدم ، براى او استغفار نمائيد. (346)
و به سند ديگر منقول است كه : شخصى به خدمت حضرت امام رضا عليه السلام از بواسير شكايت نمود، حضرت فرمود: يس را با عسل بنويس و حل كن و بخور. (347)
و در حديث ديگر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : از براى رفع ككهاى سفيد و برص كه در بدن به هم رسد سوره يس را به عسل بنويسند و بياشامند. (348)
در حديثى به سند معتبر منقول است : مردى در حضور اميرالمومنين عليه السلام برخواست و عرض كرد: يا اميرالمومنين از (آن چه براى پيدا كردن حيوان ) گمشده (فايده دارد) مرا آگاه فرما، فرمود: سوره يس را در دو ركعت نماز بخوان و بگو: (يا هادى الضالة رد على ضالتى ) (يعنى اى راهنماى گمشده ، گمشده مرا به من بازگردان ) پس آن را انجام داد و خداى عز و جل حيوان گمشده اش را به او برگردانيد. (349)
37 - سورة الصافات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره صافات را در هر روز جمعه بخواند، پيوسته از جميع آفتها و بلاها محفوظ باشد، و در دنيا روزيش فراخ باشد و به بدن و مال و فرزندانش مكروهى نرسد، نه از شيطان مردودى و نه از جبار معاندى ، و اگر در آن روز و در آن شب بميرد، حق تعالى او را شهيد بميراند و شهيد مبعوث كند و با شهيدان او را داخل بهشت گرداند و در درجه شهيدان او را جا دهد. (350)
و به سند معتبر از سليمان جعفرى منقول است كه : حضرت موسى عليه السلام به فرزند خود قاسم فرمود. برخيز اى فرزند و بر بالاى سر برادرت سوره (والصافات صفا) را بخوان تا تمام كنى ، او شروع به خواندن كرد، چون به آيه (اهم اشد خلقا ام من خلقنا) رسيد، قبض روحش شد، چون جامه بر روى ميت كشيدند و بيرون آمدند، يعقوب بن جعفر به حضرت عرض كرد: ما چنين مى دانستيم كه براى آسانى جان كندن سوره يس ‍ مى بايد خواند، شما فرموديد و الصافات بخوان ، حضرت فرمود: و الصافات را بر سر هر كس كه به شدت جان كندن گرفتار باشد بخوانند حق تعالى راحتش را نزديك مى گرداند. (351)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه از گزيدن عقرب ترسد اين آيه را بخواند:
سلام على نوح فى العالمين . انا كذلك نجزى المحسنين . انه من عبادنا المومنين (352) / (353).
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : كسى كه خواهد او را در قيامت اجر وافى و ثوابى كامل بدهند، بعد از هر نماز اين آيه را بخواند:
سبحان ربك رب العزة عما يصفون . و سلام على المرسلين ، و الحمد لله رب العالمين (354) / (355).
و در حديث ديگر وارد شده است : از هر مجلسى كه برخيزند اين آيه را (180 تا 182 سوره الصافات ) بخوانند، كفاره گناهان اهل آن مجلس ‍ مى گردد. (356)
38 - سورة ص  
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره ص را در شب جمعه بخواند، حق تعالى از خير دنيا و آخرت آن قدر به او عطا فرمايد كه به احدى از خلق عطا نفرموده باشد، مگر به پيغمبر مرسلى يا ملك مقربى ، و او را داخل بهشت گرداند، و هر كه را او خواهد از اهل خانه اش ‍ حتى خادم كه او را خدمت مى كرده است . (357)
39 - سورة الزمر 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره زمر را بخواند، حق تعالى شرف دنيا و آخرت به او كرامت فرمايد، و او را عزيز گرداند بى مال و خويشان ، به حدى كه هر كه او را ببيند از او مهابتى در دلش به هم رسد، و بدنش را بر آتش جهنم حرام گرداند، و در بهشت از براى او هزار شهر بنا كند كه در هر شهرى هزار قصر باشد، و در قصرى صد حوريه ، و از چشمه ها و حوران و درختان و ميوه ها آن چه در قرآن وصف فرموده به او كرامت فرمايد. (358)
40 - سورة المومن 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره حم مومن را در هر شب بخواند، خدا گناهان گذشته و آينه او را بيامرزد، و ايمان را از او سلب ننمايد، و آخرت او را بهتر از دنيا گرداند براى او. (359)
41 - سورة السجده 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حم سجده را بخواند، حق تعالى در قيامت او را نورى عطا فرمايد آن قدر كه چشم كار كند، و او را سرور و شادى در آن روز كرامت فرمايد، و در دنيا به حالى باشد كه ديگران آرزوى حال او كنند.(360)
42 - سورة الشورى 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر تلاوت سوره حم عسق ، چون روز قيامت مبعوث شود روى او مانند برف سفيد باشد، و مانند آفتاب نورانى باشد، و چون به نزد عرش آيد، حق تعالى فرمايد: اى بنده مومن مداومت نمودى بر قرائت حم عسق و نمى دانستى چه ثواب دارد، اگر منزلت آن سوره و ثوابش را مى دانستى ، هرگز از خواندن آن ملول نمى شدى ، و اكنون جزاى خود را خواهى دانست ، اى ملائكه او را داخل بهشت گردانيد، و از براى او قصرى مقرر ساخته ام از ياقوت سرخ ، و درها و كنگره ها و درجه هايش از ياقوت سرخ است ، و از لطافت ، از اندرون بيرون را مى توان ديد، و از بيرون اندرون را مى توان ديد. و در آن قصر دختران باكره جوان از حورالعين و هزار كنيز و هزار غلام از پسران گوشواره درگوش پيوسته در حسن پاينده به او عطا كرده ام . (361)
43 - سورة الزخرف  
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد برقرائت سوره حم زخرف ، خدا او را در قبر از جانوران زمين و از فشار قبر ايمن گرداند و چون او را به مقام حساب بياورند آن سوره بيايد و به امر الهى او را داخل بهشت گرداند. (362)
44 - سورة الدخان 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره دخان را در نمازهاى واجب و سنت بخواند، حق تعالى او را در زمره ايمنان مبعوث گرداند، و او را در سايه عرش خود جا دهد، و حساب او را آسان كند، و نامه او را به دست راست او دهد. (363)
و به سند معتبر منقول است : شخصى به حضرت امام محمد باقر عليه السلام عرض نمود چگونه شب قدر را بشناسم ؟ فرمود: چون ماه رمضان بيايد، هر شب صد مرتبه سوره دخان را بخوان ، و چون شب بيست و سوم شود، تصديقى خواهى كرد به آن چه سوال نمودى . (364)
45 - سورة الجاثية  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره جاثيه را بخواند، ثوابش ‍ آن است كه جهنم را نبيند، و آواز و خروشش را نشنود، و با رسول خدا صلى الله عليه و آله بوده باشد. (365)
46 - سورة احقاف  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه در هر شب يا هر جمعه سوره احقاف را بخواند، در دنيا خوفى به او نرسد، و از فزع روز قيامت ايمن گردد. (366)
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : سوره هاى حم رياحين بهشتند، پس چون توفيق خواندن آن ها را بيابيد خدا را حمد و شكر و سپاس بسيار كنيد كه توفيق تلاوت آن ها به شما كرامت فرموده است ، به درستى كه بنده اى كه از خواب برخيزد و در نماز حم بخواند، از دهانش ‍ نسيمى خوشبوتر از مشك خوش بو و عنبر بيرون آيد، و حق تعالى رحم مى كند تلاوت كننده و خواننده اين سوره ها را و رحم مى كند همسايگان و آشنايان و مصاحبان و خويشان او را در قيامت و عرش و كرسى ، و ملائكه مقرب از براى او استغفار مى نمايند. (367)

47 - سورة محمد صلى الله عليه و آله  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره الذين كفروا را بخواند گناه نكند، و در دين خود هرگز شك بهم نرساند، و به فقر هرگز مبتلا نشود، و هرگز از پادشاهى خوفى به او نرسد، و هميشه از شك و كفر محفوظ باشد تا بميرد، و چون بميرد حق تعالى هزار ملك به قبر او فرستد كه نماز كنند، و ثواب نماز ايشان از او باشد، و چون از قبر بيرون آيد، آن هزار ملك او را مشايعت نمايند تا او را به محل ايمنان از خوفهاى قيامت بدارند و در امان خدا و رسول صلى الله عليه و آله باشد. (368)
48 - سورة الفتح 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حفظ نمائيد اموال و زنان و بنده هاى خود را به خواندن سوره انا فتحنا، البته كسى كه بر خواندن اين سوره مداومت نمايد در روز قيامت منادى از جانب رب العزه او را ندائى كند كه همه خلايق بشنوند كه : تو از بندگان مخلص مائى ، اى ملائكه او را ملحق گردانيد به بندگان شايسته من ، و او را داخل بهشت كنيد، و از شراب سر به مهر بهشت كه به كافور ممزوج است به او بخورانيد. (369)
49 - سورة الحجرات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حجرات را بخواند در هر شبى يا در هر روزى ، دربهشت از جماعتى باشد كه به زيارت حضرت رسول صلى الله عليه وآله مشرف مى شوند. (370)
50 - سورة ق 
از حضرت امام محمدباقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد سوره ق را در نمازهاى واجب و مستحب ، خدا روزى او را فراخ گرداند، ونامه اش را به دست راست او دهد، و او را حساب آسان بكند. (371)
51 - سورة الذاريات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ذاريات را در روز يا در شب بخواند، خدا امر معيشت او را به اصلاح آورد، و وسعت دهد روزى او را، و منور گرداند قبر او را به چراغى كه نور بخشد تا روز قيامت . (372)
52 - سورة الطور 
از امام محمد باقر عليه السلام و امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره طور را بخواند، حق تعالى خير دنيا و آخرت را براى او جمع نمايد. (373)
53 - سورة النجم 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره نجم را در هر شب يا در هر روز بخواند، در ميان مردم به خير و نام نيك تعيش و زندگى نمايد، و گناهانش آمرزيده شود، و محبوب دلهاى مردم گردد.(374)
54 - سورة اقتربت (375) 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اقتربت الساعة را بخواند، چون از قبر بيرون آيد بر ناقه اى (376) از ناقه هاى بهشت سوار شود. (377)
55 - سورة الرحمن 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : ترك مكنيد قرائت سوره رحمان را و خواندن آن را در نماز، به درستى كه اين سوره در دل منافقان قرار نمى گيرد، و حق تعالى اين سوره را در روز قيامت به بهترين صورتها در نهايت خوشبوئى به صحراى محشر حاضر مى گرداند، و مى آيد در محل قرب و كرامت مى ايستد، حق تعالى به او خطاب مى فرمايد كه : چه كسى درزندگانى دنيا تو را در نماز مى خواند، و مداومت مى نمود خواندن تو را؟ مى گويند: خداوندا فلان و فلان ، پس حق تعالى روهاى ايشان را سفيد مى گرداند، و مى فرمايد: هر كه را خواهيد شفاعت نمائيد، ايشان آن قدر كه خواهند شفاعت مى نمايند، پس به ايشان مى گويند داخل بهشت شويد و در هر جا كه خواهيد ساكن شويد.(378)
و ايضابه سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : مستحب است بعد از نماز صبح در روز جمعه سوره الرحمن را بخوانى ، و در هر مرتبه كه بگوئى (فباى الاء ربكما تكذبان )، بگوئى (لا بشى ء من آلائك رب اكذب ) (يعنى چيزى را نعمتهايت اى پروردگار تكذيب نمى نمايم ).(379)
و ايضا در حديث معتبر ديگر فرمود: هر كه سوره الرحمن را بخواند، در هر مرتبه كه بگويد (فباى الاء ربكما تكذبان )، بگويد (لا بشى ء من آلائك رب اكذب )، اگر در شب بخواند و در آن شب بميرد شهيد مرده باشد، و اگر در روز بخواند و در آن روز بميرد شهيد مرده باشد. (380)
56 - سورة الواقعة  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : هر كه در هر شب جمعه سوره واقعه را بخواند خدا او را دوست دارد، و مردم را دوست او گرداند، و در دنيا بدحالى و فقر و احتياج نبيند، و به هيچ آفتى و بلائى مبتلا نشود، و از رفقاى حضرت اميرالمومنين عليه السلام باشد، و اين سوره مخصوص آن حضرت است و در آن كسى شريك نمى باشد. (381)
و به سند معتبر ديگر ازآن حضرت منقول است : هر كه مشتاق بهشت و وصف آن باشد سوره اذا وقعت را بخواند، و هر كه خواهد وصف جهنم را ملاحظه نمايد سوره الم سجده را بخواند. (382)
و به سند معتبر از اسماعيل بن عبدالخالق منقول است كه حضرت صادق عليه السلام فرمود: پدرم بعد از نماز خفتن دو ركعت نشسته مى كردند، و در آن صد آيه مى خواندند، و مى فرمودند، هر كه اين دو ركعت را بكند، و صد آيه در اين دو ركعت بخواند، او را در آن شب از غافلان ننويسند، اسماعيل گفت ، حضرت امام محمد باقر عليه السلام در اين دو ركعت و تيره ، سوره اذا وقعت و قل هو الله احد مى خواندند.(383)
و به سند صحيح از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره واقعه را هر شب پيش از آن كه بخوابد بخواند، در قيامت روى او مانند ماه شب چهارده نورانى باشد. (384)
ختم سورة الواقعة 
جهت وسعت رزق و توسعه در امر معيشت تاثير غريب دارد و از مجربات است كه تخلف ندارد ابتدا از شب هر شب سه بار اين سوره را بخواند و شب جمعه هشت مرتبه بخواند و اين عمل را پنج هفته به جا آورد و قبل از هر سوره اين دعا را بخواند:
اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا من غير كد استجب دعوتنا من غير رد و اعوذ من الفضيحتين الفقر و الدين و ادفع عنى هذين بحق الامامين الحسن و الحسين عيهما السلام برحمتك يا ارحم الراحمين . (385)
از اميرالمومنين عليه السلام روايت شده : اگر هر كه روزى يك بار سوره اذا وقعه و يكبار يا ايها المزمل و يك بار و الليل و يك بار الم نشرح بخواند دين او ادا و حاجت او روا گردد، بعد از همه اين دعا را بخواند:
يا رازق السائلين يا راحم المساكين يا ولى المومنين يا غياث المستغيثين يا ارحم الراحمين صل على محمد و آل محمد و اكفنى بحلالك عن حرامك و بطاعتك عن معصيتك و بفضلك عمن سواك يا اله العالمين و صلى الله على محمد و آله اجمعين . (386)
ختم ديگر سوره الواقعة  
جهت وسعت رزق و توانگرى از شب جمعه شروع كند هر شبى پنج بار تا شب جمعه ديگر، شب آخر شش بار جمعا چهل و يك بار مى شود و در هر مرتبه كه سوره تمام شد اين دعا را بخواند مجربست :
بسم الله الرحمن الرحيم يا رازق المقلين يا راحم المساكين و يا ذالقوة المتين يا غياث المستغيثين و يا خير الناصرين اياك نعبد و اياك نستعين اللهم ان كان رزقى فى السماء فانزله و ان كان فى الارض فاخرجه و ان كان بعيدا فقربه و ان كان قريبا فيسره و ان كان يسيرا فكثره و ان كان حراما فحلله و ان كان حلالا فبارك لنا فيه برحمتك يا ارحم الراحمين . (387)
57 - 58 - سورة الحديد و المجادلة 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره حديد و مجادله را در نماز فريضه بخواند و مدومت نمايد خدااو را عذاب نكند، و در خودش و اهلش بدحالى و احتياج نبيند. (388)
59 - سورة الحشر 
از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه سوره حشر را بخواند، جميع خلق خدا از بهشت و دوزخ و عرش و كرسى و حجب و آسمانهاى هفت گانه و زمين هاى هفت گانه و هواو باد و مرغان و درختان و كوهها و آفتاب و ماه و ملائكه همه بر او صلوات فرستند، و از براى او استغفار كنند، و اگر در آن روز يا در آن شب بميرد با شهادت مرده باشد. (389)
60 - سورة الممتحنة  
از حضرت على بن الحسين عليه السلام منقول است : هر كه سوره ممتحنه را در نمازهاى واجب و نوافل بخواند، خدا دل او را به ايمان امتحان نمايد، و ديده اش را نور بدهد، و خود و فرزندش به ديوانگى و فقر مبتلا نشوند.(390)
61 - سورة الصف  
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن سوره صف در نمازهاى واجب و نوافل ، خدا او را در صف ملائكه و انبياء جا دهد.(391)
62 و 63 - سورة الجمعه و المنافقين 
از امام صادق عليه السلام منقول است : واجب و لازم است بر هر كه از شيعه ما باشد كه در نماز شام و خفتن شب جمعه (سبح اسم ربك الاعلى ) بخواند، و در نماز ظهر سوره جمعه و منافقين بخواند، و چون چنين كند چنان باشد كه به عمل حضرت رسول صلى الله عليه وآله عمل نموده باشد و ثواب او نزد خدا بهشت باشد. (392)
64 - سورة التغابن  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره تغابن را درنماز واجبى بخواند، آن سوره در روز قيامت شفيع او باشد، و گواه عادلى باشد كه شهادت و دهد براى او نزد كسى كه شهادت او را قبول فرمايد، و از او جدا نشود تا او را داخل بهشت گرداند.(393)
65 و 66 - سورة الطلاق و التحريم 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره طلاق و تحريم را در نماز واجبى بخواند، خدا او را در قيامت پناه دهد از خوف و اندوه ، و از آتش جهنم عافيت يابد، و او را داخل بهشت گرداند به سبب تلاوت كردن و محافظت نمودن حرمت اين دو سوره زيرا كه اين دو سوره از حضرت رسول صلى الله عليه و آله هستند. (394)
67 - سورة الملك  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره (تبارك الذى بيده الملك ) را در شب و در نماز واجب پيش از خواب بخواند، پيوسته در امان الهى باشد تا صبح شود، و در روز قيامت در امان الهى باشد تا داخل بهشت شود. (395)
و به سند معتبر از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : سوره ملك مانعه است كه عذاب قبر را منع مى كند، و نامش در تورات سوره الملك است ، و هر كه در شب بخواند بسيار عبادت و تلاوت كرده و نيكو كرده است ، و در آن شب او را از غافلان ننويسند، و به درستى كه من در نماز وتيره بعد از نماز خفتن نشسته مى خوانم ، و پدرم در روز و شب هر دو مى خواند، و هر كه اين سوره را بخواند چون نكير و منكر به قبر او درآيند چون از جانب پاهايش بيايند پاهايش به ايشان بگويند شما را از جانب ما راهى نيست ، زيرا كه اين بنده هر شب و روز بر ما مى ايستاد و سوره ملك را مى خواند، و چون از جانب شكمش بيايند شكمش به ايشان خطاب نمايند كه شما را از جانب من راهى نيست ؛ زيرا كه اين بنده هر شب و روز سوره ملك را تلاوت مى نمود و بر من جارى مى ساخت . (396)
68 - سورة ن و القلم 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ن و القلم را در فريضه يا نافله بخواند، خدا او راايمن گرداند، و هرگز به فقر مبتلا نشود، و چون بميرد او را از فشار قبر نجات دهد. (397)
69 - سورة الحاقة 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : بسيار بخوانيد سورة حاقه را، به درستى كه خواندنش در فرايض و نوافل از ايمان به خدا ورسول است ؛ زيرا كه اين سوره در واقعه حضرت اميرالمومنين عليه السلام و معاويه نازل شده است ، و هر كه اين سوره را بخواند ايمان از او برطرف نشود تا هنگام مردن . (398)
70 - سورة المعارج 
از امام صادق عليه السلام منقول است كه : بسيار بخوانيد سوره سال سائل را، هر كه اين سوره را بسيار بخواند حق تعالى درقيامت از هيچ گناه او سوال ننمايد، و او را دربهشت با رسول صلى الله عليه وآله ساكن گرداند. (399)
71 - سورة نوح 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه ايمان به خدا و به خواندن قرآن دارد، سوره نوح را ترك ننمايد، زيرا هر بنده اى كه اين سوره را از براى خدا در نماز واجبى و نافله اى بخواند، خدا او را در مساكن نيكوكاران ساكن گرداند، و سه بهشت ديگر او را كرامت فرمايد، و دويست حوريه و چهار هزار زن به او تزويج فرمايد. (400)
72 - سورة الجن 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره جن را بسيار بخواند، در دنيا از چشم جنيان و دميدنها و سحر و مكر ايشان محفوظ باشد و در بهشت از رفقاى حضرت رسول صلى الله عليه و آله باشد، پس مى گويد: اى پروردگار من عوض و تغيير حولى از آن را نمى خواهم . (401)
73 - سورة المزمل 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره مزمل را در نماز خفتن (عشا) بخواند يا در آخر شب بخواند، و روز همراه با سوره مزمل شاهد و گواه او باشند در قيامت ، و خدا او را به زندگانى نيكو زنده دارد و به مردن نيكو بميراند. (402)
جهت مطلب كلى يازده روز هر روزى يازده بار (بعد از نماز صبح ) سوره مزمل را بخواند و در هر روز يازده بار بخواند:
يا مسبب سبب يا مفتح فتح يا مفرج فرج يا مدبر دبر يا مسهل سهل يا ميسر يسر يا متمم تمم برحمتك يا ارحم الراحمين .
شيخ بها قدس سره فرمود جهت مطلبى يك روز خواندم ظهر همان روز مطلب حاصل شد. (403)
74 - سورة المدثر 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه در نماز واجب سوره مدثر رابخواند، بر خدا لازم است كه او را در جوار حضرت رسول صلى الله عليه و آله جا دهد، و در زندگانى دنيا هرگز شقاوت او را در نيابد. انشاالله تعالى . (404)
75 - سورة لا اقسم 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر سورة لا اقسم و به آن عمل نمايد، خدا او را با رسولش صلى الله عليه وآله محشور گرداند به بهترين صورتها، و آن حضرت او را بشارت فرمايد و بر رويش ‍ خندند تا از صراط و ميزان بگذرد. (405)
76 - سورة الدهر 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره (هل اتى على الانسان ) را در هر صبح پنج شنبه بخواند، خدا به او هشتصد حورالعين بكر و چهار هزار زن بيوه و حورالعين كرامت فرمايد، و با حضرت رسول صلى الله عليه و آله باشد. (406)
و به سند معتبر از على بن عمر منقول است كه : به خدمت حضرت امام على النقى عليه السلام رفتم در روز سه شنبه ، حضرت فرمود: ديروز تو را نديدم ، گفتم : نخواستم كه روز دوشنبه حركت كنم ، فرمود: هر كه خواهد كه خدا او را از شر روز دوشنبه نگاه دارد،بايد در ركعت اول نماز صبح آن روز سوره هل اتى على الانسان بخواند، چنان كه حق تعالى در آن سوره مى فرمايد كه : خدا ايشان را نگاه داشت از شر آن روز، و به استقبال ايشان فرستاد نصرت و خوشحالى و سرور و شادى را.(407)
و در حديث رجابن ضحاك وارد شده است كه : حضرت امام رضا عليه السلام در صبح روز دوشنبه در ركعت اول سوره هل اتى على الانسان مى خواندند، و در ركعت دوم سوره هل اتك حديث الغاشية . (408)
77 و 78 و 79 - سورة المراسلات و عم و النازعات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره و المراسلات را بخواند، حق تعالى ميان او و حضرت رسول صلى الله عليه و آله آشنائى بيندازد، و هر كه هر روز سوره عم يتساءلون را بخواند، از دنيا نرود تا توفيق زيارت كعبه را بيابد، و هر كه سوره نازعات را بخواند نميرد مگر سيراب ، و مبعوث نشود مگر سيراب و داخل بهشت نشود مگر سيراب . (409)
80 و 81 - سورة عبس و كورت  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره عبس و تولى و سوره اذا الشمس كورت را بخواند، در حفظ الهى باشد از خيانت ، و در سايه كرامت ومرحمت الهى باشد تا زنده باشد و اين كار براى خداوند بزرگ نيست انشاء الله . (410)
82 و 83 و 84 - سورة الانفطار و المطففين و الانشقاق  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اذا السماء انفطرت و سوره اذا السماء انشقت را در نماز فريضه و نافله بسيار بخواند، و خدا هيچ حاجت او را رد ننمايد، و او را هيچ مانعى از خدا دور نگرداند در آخرت ، و پيوسته او نظر به كرامتهاى الهى نمايد، و خدا نظر رحمت به او بدارد، تا از حساب خلايق فارغ شود. (411)
و به سند ديگر از آن حضرت منقول است : هر كه در نماز واجب سوره ويل للمطففين بسيار خواند، خدا درقيامت برات ايمنى از آتش جهنم به او كرامت فرمايد، و روز قيامت از او محاسبه نمى گردد.(412)
85 - سورة البروج 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والسماء ذات البروج را در فرايض بخواند، چون سوره پيغمبران است حق تعالى او را در قيامت با پيغمبران و مرسلان و صالحان محشور گرداند. (413)
86 - سورة الطارق 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والسماء و الطارق را در فرايض بخواند، او را درقيامت نزد خدا قدر و منزلت عظيم بوده باشد و از رفقاى پيغمبران باشد در بهشت . (414)
87 - سورة الاعلى  
از امام صادق عليه السلام منقول است . هر كه سوره سبح اسم ربك الاعلى را در فريضه يا نافله بخواند، در روز قيامت به او گويند كه از هر در از درهاى بهشت كه مى خواهى داخل شو انشاء الله . (415)
88 - سورة الغاشية 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن هل اتك حديث الغاشية در نماز واجب يا سنت ، خدا او را فرو گيرد به رحمت دنيا و آخرت و در روز قيامت برات ايمنى از عذاب به او كرامت فرمايد. (416)
89 - سورة الفجر 
از امام صادق عليه السلام منقول است كه : بخوانيد سوره فجر را در نمازهاى فريضه و نافله كه آن سوره امام حسين عليه السلام است ، و هر كه اين سوره را بخواند در درجه او در بهشت در جوار آن حضرت باشد، همانا خداى عز و جل عزيز و حكيم است . (417)
90 - سورة البلد 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سورة لا اقسم بهذا البلد را در نماز واجب بخواند، در دنيا از جمله صالحان معروف شود، و در آخرت معروف گردد كه او را منزلت عظيم نزد حق تعالى هست ، و در قيامت از رفقاى پيغمبران و شهيدان و صالحان باشد. (418)
91 و 92 و 93 و 94 - سورة الشمس و الليل و الضحى و الم نشرح
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه بسيار بخواند در و روزى يا شبى سوره والشمس و سوره و الليل اذا يغشى و سوره و الضحى و الم نشرح را، هر چيز كه نزد او حاضر باشند در قيامت براى او شهادت بدهند، حتى مو و پوست و گوشت و خون و عروق و عصبها و استخوانها و جميع اعضاى او، و حق تعالى بفرمايد: من شهادت شما را قبول كردم از براى بنده خود، اى ملائكه ببريد او را به بهشت ، و هر جا كه او اختيار نمايد به او عطا كنيد، گوارا باد فضل و رحمت من از براى بنده من . (419)
ختم سوره والليل تا چهل شب هر شبى چهل بار بخواند، چون به اين آيه رسد (و ما لاحد عنده من نعمة تجزى ) سه بار تكرار كند و سوره را تمام نمايد، جهت فتوحات و كثرت مال اثر عجيب دارد. هر كس را مهمى را رخ دهد كه چاره اى در آن نبيند وقت خواب ايندو سوره را (والليل و والشمس ) هفت بار بخواند، شخصى بخوابش آيد و به او چاره نجات آموزد. (420)
95 - سورة والتين  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره والتين را درفرايض و نوافل خود بخواند، عطا فرمايند از بهشت به او هر جا كه بپسندد.(421)
96 - سورة العلق 
از امام صادق عليه السلام مروى است : هر كه در روز يا شب سوره اقرا باسم ربك بخواند، و در آن روز يا در آن شب بميرد، چنان باشد كه شهيد مرده باشد، و خدا او را با شهيدان محشور گرداند و چنان باشد كه در راه خدا در لشگر رسول صلى الله عليه و آله شمشير زده باشد. (422)
97 - سورة القدر 
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بلند بخواند، چنان باشد كه در راه خداى عز و جل شمشير كشيده باشد و هركس آن را آهسته بخواند مانند كسى است كه در راه خدا در خون خود بغلتد. و هر كس ده بار آن را بخواند باندازه هزار گناه از گناهانش آمرزيده شود. (423)
و به روايت ديگر از آن حضرت منقول است كه : هر كه سوره انا انزلناه را در نماز فريضه بخواند، منادى از جانب حق تعالى او را ندا فرمايد: خدا گناهان گذشته تو را آمرزيده ، عمل را از سر بگير.(424)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه پيش از طلوع آفتاب قل هو الله احد و انا انزلناه را بخواند، در آن روز به گناهى مبتلا نشود هرچند شيطان سعى نمايد. (425)
و به سند معتبر از حضرت امام موسى كاظم عليه السلام منقول است : به درستى كه حق تعالى را در روز جمعه هزار نفحه و نسيم از رحمت خود هست ، هر بنده را آن چه خواهد از آن عطا مى فرمايد، پس هر كه سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را بعد از عصر روز جمعه صد مرتبه بخواند،حق تعالى آن نفحه رحمت را و مثل آن را به او عطا فرمايد. (426) و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون ماه مبارك رمضان درآيد، هر شب هزار مرتبه سوره انا انزلناه را بخوان ، و چون بيست و سوم شود دل خود رامحكم بدار و گوشهاى خود را بگشا از براى شنيدن عجايب از آن چه خواهى ديد. (427)
و به سند معتبر از آن حضرت منقول است كه : اگركسى در شب بيست و سوم ماه مبارك رمضان سوره انا انزلناه راهزار مرتبه بخواند، چون صبح كند، يقين او محكم و شديد شده باشد به اعتراف نمودن به چيزى كه مخصوص ‍ ماست از غرايب و فضايل ، و نيست اين مگر به سبب چيزى كه در خواب مشاهده نمايد. (428)
و ايضا به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه جامه نوى ببرد، و سوره انا انزلناه را سى و شش مرتبه بخواند، در هر مرتبه چون برسد به تنزل الملائكة اندكى آب بردارد و بر جامه بپاشد پاشيدن سهلى ، پس دو ركعت نماز در آن جامه بكند و دعا كند، در دعا بگويد: الحمد لله الذى رزقنى ما اتجمل به فى الناس و اوارى به عورتى و اصلى فيه لربه و حمد الهى بكند، پيوسته در فراخى نعمت باشد تا آن جامه كهنه شود. (429)
و به سند معتبر منقول است كه چون حضرت امام رضا عليه السلام جامه نوى مى پوشيدند قدحى از آب مى طلبيدند، و ده مرتبه سوره انا انزلناه ، و ده مرتبه سوره قل هو الله احد، و ده مرتبه سوره قل يا ايها الكافرون بر آن ظرف مى خواندند، و بعد از آن آب را بر جامه مى پاشيدند، و مى فرمودند: هر كه پيش از پوشيدن جامه چنين كند، پيوسته در فراخى عيش باشد مادام كه تارى از آن جامه باقى باشد. (430)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه : چون حق تعالى جامه نوى به كسى عطا فرمايد، بايد كه وضو بسازد و دو ركعت نماز بگذارد، و در هر ركعتى سوره حمد و آية الكرسى و قل هو الله احد و انا انزلناه بخواند، بعد از آن حمد كند خداوندى را، كه عورت او را به جامه پوشيده ، و او را در ميان مردم زينت بخشيده ، و بسيار بگويد لا حول و لا قوة الا بالله ، و كسى كه چنين كند، در آن جامه معصيت خدا نكند و از براى او استغفار نمايد و بر او دعا و ترحم كند. (431)
و ايضا در روايت ديگر وارد شده است : هر كه قدحى برگيرد، و آبى در آن قدح بريزد، و سى و پنج مرتبه سوره انا انزلناه را بر آن قدح بخواند، و آب را بر جامه خود بپاشد، پيوسته دروسعت باشد تا آن جامه كهنه شود. (432)
حضرت صادق عليه السلام براى حفظ و نگهدارى (از چشم و بلاها) فرمود: كوزه تازه (آب نديده اى ) بگيرو آن را آب كن سپس بر آن سوره انا انزلناه فى ليلة القدر را سى بار بخوان سپس آن را آويزان كن و از آن بياشام و وضو بگير و هر چه بخواهند در آن آب بيفزايند انشاء الله .(433)
و به سند معتبر منقول است كه : شخصى به حضرت صادق عليه السلام عرض كرد كه : هشت دختر مرا بهم رسيد، و روى پسر تا حال نديده ام ، دعا فرما كه خدا مرا پسرى كرامت فرمايد، حضرت فرمود كه : چون مى نشينى كه مشغول جماع شوى دست راست خود را بر طرف راست ناف زن بگذار، و هفت مرتبه سوره اناانزلناه را بخوان ، و بعد از آن مشغول شو، و چون حمل ظاهر شود در هر شب هر وقت كه از پهلو به پهلو گردى ،باز دست بر جانب راست نافش بگذار، و هفت مرتبه آن سوره را بخوان ، آن شخص ‍ گفت چنين كردم ، هفت پسر از پى يكديگر خدا مرا روزى كرد. (434)
و به سند صحيح از منقول است كه : حميرى به خدمت حضرت صاحب الامر عليه السلام نوشت كه : از آباء شما به ما رسيده است حديثى كه ، عجب دارم از كسى كه انا انزلناه در نمازش نمى خواند چگونه نمازش مقبول مى شود، و روايت ديگر رسيده است كه نمازى كه در آن قل هو الله احد نخوانند مزكى و مقبول نيست ، و روايت ديگر رسيده است : هر كه در نمازهاى واجبى سوره همزه را بخواند خير دنيا به او مى دهند. پس آيا جايز است كه همزه را بخواند و آن دو سوره را ترك نمايد؟
حضرت عليه السلام در جواب نوشتند كه : ثواب اين سوره ها كه به شما رسيده است حق است ، و اگر سوره اى را كه ثوابى در آن به شما رسيده باشد ترك كنيد و قل هو الله احد و انا انزلناه بخوانيداز براى فضيلت اين دو سوره ، ثواب اين دو سوره را مى يابيد با ثواب آن سوره اى كه ترك كرده ايد، و اگر غير از اين دو سوره را بخوانيد هم جايز است و نماز شما تمام و كامل است ، و ليكن ترك افضل كرده خواهيد بود.(435)
98 - سورة البينة 
از امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره لم يكن را بخواند از شرك بيزار شود، و دين پيغمبر صلى الله عليه و آله براى او كامل شود، و درقيامت داخل مومنان كامل مبعوث شود، و خدا او را حساب آسان نمايد.(436)
99 - سورة الزلزلة  
به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : ملال بهم مرسانيد از خواندن اذا زلزلت الارض زلزالها، به درستى كه هر كه در نمازهاى نافله اين سوره را بخواند، هرگز خدا او را به زلزله و به صاعقه و به آفتهاى عظيم دنيا مبتلا نگرداند، و او را به اين آفتها نميراند، و در وقت جان كندن ملك بزرگوارى از جانب پروردگارش به نزد او بيايد و بالاى سرش ‍ بنشيند، و به ملك موث از جانب حق تعالى بگويد به رفق و مدارا سركن با دوست خدا كه خدا را به خواندن سوره اذا زلزلت بسيار ياد مى كرد، و آن سوره نيز سفارش به ملك موت كند. پس ملك موت گويد: حق تعالى مرا امر كرده است كه سخن او را بشنوم ، و اطاعت او بكنم ، و تا امر نكند قبض ‍ روحش ننمايم ، پس ملك موت نزد او باشد تا پرده اى از پيش ديده آن مومن برگيرند و جاى خود را در بهشت ببيند، و بعد از ديدن او را امر نمايد كه قبض روحم بكن ، پس ملك موت درنهايت ملايمت و آسانى قبض روح او بكند، و هفتاد هزار ملك روح او را مشايعت كنند، و به زودى به بهشت رسانند.(437)
و به سند معتبر از حضرت امام رضا عليه السلام منقول است كه : حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه چهار مرتبه سوره اذا زلزلت بخواند، چنان است كه تمام قرآن را خوانده است . (438)
100 - سورة العاديات  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه مداومت نمايد بر خواندن سوره و العاديات ، خداوند عز وجل او را با اميرالمومنين عليه السلام خاصة مبعوث فرمايد، و در بهشت از رفقاى آن حضرت باشد. (439)
101 - سورة القارعه 
از امام محمد باقر عليه السلام مروى است : هر كه سوره القارعه را بسيار تلاوت نمايد، خداوند عز و جل او را از فتنه دجال و ايمان به دجال (دردنيا) و از چركهاى جهنم در آخرت امان بخشد، انشاء الله . (440)
102 - سورة التكاثر 
از حضرت امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره تكاثر را در نماز واجب بخواند، حق تعالى ثواب صد شهيد براى او بنويسد، و هر كه در نافله بخواند ثواب پنجاه شهيد براى او بنويسد، و در نماز واجبش چهل صف از ملائكه با او نماز گذارند انشاء الله . (441)
و ايضا به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه حضرت رسول صلى الله عليه و آله فرمود: هر كه سوره الهيكم التكاثر را دروقت خواب بخواند، از عذاب قبر در امان خواهد بود. (442)
103 - سورة العصر 
از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هركه سوره والعصر را در نمازهاى نافله بخواند، خدا در روز قيامت او را با روى نورانى و دندان خندان و چشم روش و خوشحال مبعوث گرداند تا او را داخل بهشت كند. (443)
104 - سورة الهمزة  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره ويل لكل همزة را درنمازهاى فريضه بخواند، خدا فقر را از او دور كند، و روزى او را فراخ گرداند، و او را به مرگ بد نميراند.(444)
105 - سورة الفيل 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه در نمازهاى واجب سوره الم تر كيف را بخواند، براى او شهادت دهند در قيامت هردشت و كوهى و كلوخى ، كه او از جمله نمازگذاران بوده است و منادى ندا مى دهد، درباره بنده ام راست گفتيد: شهادت شما را قبول كردم ، اى ملائكه او را بى حساب به بهشت بريد كه من او را و عمل او را دوست مى دارم . (445)
106 - سورة قريش  
از امام صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره لايلاف را بسيارتلاوت نمايد، چون مبعوث شود، بر اسبى از اسبهاى بهشت سوار شود تا بر مائده نور بنشيند. (446)
بدان كه مشهور ميان علما آن است كه يكى از اين دو سوره فيل و قريش را به تنهائى در نماز واجب نمى توان خواند، بلكه اگر خوانند بايد با هم خوانده شود و همين است حكم والضحى و الم نشرح .
107 - سورة الماعون 
از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه سوره ارءيت الذى يكذب بالدين را در نمازهاى فريضه و نافله بخواند، از جماعتى باشد كه خدا نماز و روزه ايشان را قبول فرموده است ، و او را در قيامت به اعمال دنيا حساب نكند. (447)
108 - سورة الكوثر 
از حضرت امام جعفر صادق عليه السلام منقول است : هركه سوره انا اعطيناك الكوثر را درنمازهاى فريضه و نافله بخواند، خداوند درروزقيامت از حوض كوثربه او آب عطا مى نمايد و مجلس او با رسول خدا صلى الله عليه و آله درزير درخت طوبى است . (448)
109 - سورة الجحد 
از امام صادق عليه السلام منقول است : هر كه سره قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد را در نماز فريضه بخواند، خدا او راو پدر و مادرش و آن چه فرزند آيد را بيامرزد، و اگر بدبخت باشد نام او از ديوان اشقيا محو و در ديوان سعدا و سعادتمندان ثبت مى شود و او را در دنيا سعادتمند بدارد، و شهيد بميراند، و شهيد مبعوث كند. (449)
و به سند صحيح از امام صادق عليه السلام منقول است : كه پدرم مى فرمود: (قل هو الله احد) يك سوم قرآن است ، و (قل يا ايها الكافرون ) يك چهارم قرآن است . (450)
و ايضا به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كس ‍ وقتى كه به بستر رود قل يا ايها الكافرون و قل هو الله احد بخواند، خدا برات بيزارى از شرك ازبراى او بنويسد. (451)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است كه : حضرت رسول صلى الله عليه و آله درسفرى نماز كردند، و ما به آن حضرت اقتدا كرديم ، درركعت اول قل يا ايها الكافرون خواندند، و در ركعت دوم قل هو الله احد ، و چون فارغ شدند فرمودند: از براى شما ثلث قرآن و ربع قرآن را خواندم .(452)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : كه ترك مكن خواندن قل هو الله احد و قل يا ايها الكافرون را درچند نماز: در نافله صبح ، و دو ركعت اول نافله ظهر، و دو ركعت اول نافله شب ، و نمازاحرام ، و نماز صبح اگر هوا بسيار روشن شده باشد و سوره طولانى نتوانى خواند، و نماز طواف . (453)
110 - سورة النصر 
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره اذا جاء نصر الله را درنماز فريضه يا نافله بخواند، خدا او را برجميع دشمنان نصرت دهد، و چون از قبر بيرون آيد با او نامه اى باشد گويا، و در آن نامه امان از صراط و از آتش جهنم و صداى جهنم بوده باشد، و بر هر چيز كه بگذرد او را بشارت به نيكى دهند تا داخل بهشت شود، و از براى او در دنيا از اسباب خير آن قدر حق تعالى بگشايد كه به خاطرش خطور نكرده و آرزوى آن نداشته باشد. (454)
111 - سورة تبت  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : چون سورة تبت يدا ابى لهب را بخوانيد، لعن و نفرين بركنيد بر ابولهب كه او از جمله تكذيب كنندگان بود و تكذيب پيغمبر و آن چه را از جانب خداوند عز و جل بر او وحى شده بود مى كرد. (455)
112 - سورة الاخلاص  
از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه سوره قل هو الله احد را يك مرتبه بخواند، حق تعالى بر او بركت فرستد، و هر كه دو مرتبه بخواند حق تعالى به او و بر اهلش بركت فرستد، و هركه سه مرتبه بخواند حق تعالى به او و اهلش و به همسايگانش بركت دهد، و هر كه دوازده مرتبه بخواند خدا دربهشت دوازده قصر از براى او بنا كند، و كاتبان اعمال به يكديگر گويند، بيائيد برويم و به قصرهاى برادر خود نظر كنيم ، و هر كه صد مرتبه بخواند خداوند عالميان گناهان بيست و پنج سال او را بيامرزد به غير از خون ناحق و مال مردم ، و كسى كه چهار صد مرتبه بخواند، خدا او را اجر چهار صد شهيد كرامت فرمايد، از شهيدانى كه اسبانشان را پى كرده باشند و خونشان ريخته باشند، و كسى كه هزار مرتبه بخواند دريك شبانه روز، نميرد تا جاى خود را در بهشت ببيند، يا ديگرى براى او ببيند. (456)
و ايضا به سند معتبر حضرت صادق عليه السلام فرمود: پيغمبر هفتاد هزار فرشته كه در آن ها جبرئيل عليه السلام نيز بود آمدند و بر جنازه سعد نماز خواندند، من به جبرئيل گفتم : اى جبرئيل به چه عمل سزاوار نماز شماها شد؟ جبرئيل گفت : براى خواندنش قل هو الله احد را (در همه احوال ) ايستاده و نشسته و سواره و پياده و هنگام رفتن و آمدنش . (457)
و به سند معتبر از حضرت رسول صلى الله عليه و آله منقول است : هر كه صد مرتبه قل هو الله احد را وقت خواب بخواند، خدا گناه پنجاه ساله او را بيامرزد. (458)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: خود را حفظ نمائيد از شرمردم به خواندن سوره قل هو الله احد، رو به جانب راست خود كن و بخوان ، و به جانب چپ رو كن و بخوان ، و به جانب راه خود رو كن و بخوان ، و رو به پشت سر كن و بخوان ، و به جانب بالاى سر كن و بخوان ، و به جانب پائين نظر كن و بخوان ، و اگر خواهى كه نزد حاكمى بروى ، چون نظرت بر او افتد سه مرتبه بخوان ، و هر يك مرتبه كه بخوانى يك انگشت را عقد كن از دست چپ ، و انگشتان را چنين نگاه دار تا از نزد او بيرون آئى . (459)
وايضا ازحضرت صادق عليه السلام منقول است . هركس يك روز تمام بر او بگذرد و نمازهاى پنج گانه را بخواند و در آن نمازها قل هو الله احد نخواند، به او گفته مى شود: اى بنده خدا تو از نمازگذاران نيستى . (460)
و به سند ديگر از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه جمعه اى را سپرى كند و در آن قل هو الله احد نخواند و سپس بميرد، بر دين ابى لهب مرده است (461)
و ايضا در حديث ديگر فرمود: كسى كه بيمار يا گرفتار شود و در بيمارى يا گرفتارى خود قل هو الله احد نخواند و در آن بيمارى يا گرفتارى بميرد، پس ‍ او اهل آتش مى باشد. (462)
و به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است : كسى كه سه روز بگذرد و سوره قل هو الله احد را نخواند، بدون ياور مانده و رشته ايمان از گردنش برداشته مى شود (بى ايمان مى شود). و اگر در اين سه روز بميرد، كافر به خداى بزرگ است . (463)
و در حديث ديگر فرمود: هر كه ايمان به خدا و روز قيامت داشته باشد، بايد كه بعد از نماز واجب ، خواندن قل هو الله احد را ترك نكند، به درستى كه هر كه بعد از هر نماز فريضه قل هو الله احد بخواند، خدا به او خير دنيا و آخرت كرامت فرمايد، و گناه او و پدر و مادر او و فرزندان پدر و مادر او را بيامرزد.(464)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه سوره قل هو الله احد را بعد از نماز صبح يازده مرتبه بخواند، در آن روز گناهى بر او لازم نشود، هرچند شيطان (براى اجبار او به گناه ) خود را ذليل و خوار كند. (465)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : كسى كه به رختخواب رود و يازده مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، خداوند او را در خانه اش و خانه هاى اطرافش حفظ مى نمايد. (466)
و به سند معتبر از حضرت اميرالمومنين عليه السلام منقول است : هر كه در وقت خواب قل هو الله احد بخواند، حق تعالى پنجاه هزار ملك موكل گرداند كه او را حراست نمايند در آن شب . (467)
و به سند معتبر از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه يك مرتبه قل هو الله احد بخواند، چنان باشد كه ثلث قرآن و ثلث تورات و ثلث انجيل و ثلث زبور را خوانده باشد. (468)
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه : حق تعالى به عوض فدك به حضرت فاطمه عليها السلام اطاعت تب را كرامت فرمود كه تب مطيع آنحضرت باشد، پس هر كه حضرت فاطمه عليهاالسلام و فرزندان او را دوست دارد و تبى بهم رساند، و هزار مرتبه سوره قل هو الله احد را بخواند، و به حق فاطمه عليها السلام سوال نمايد زوال تب را، به امر الهى زايل مى گردد.(469)
113 و 114 - سورة المعوذتين (470) 
به سند معتبر از امام صادق عليه السلام منقول است كه : سبب نزول معوذتين آن بود كه حضرت رسول صلى الله عليه وآله تب به هم رسانيدند، جبرئيل اين دو سوره را آورد و تعويذ آن حضرت كرد. (471)
و از حضرت امام رضا عليه السلام به سند معتبر منقول است : هر كه صداعى (472) يا غير آن عارض شود دستهاى خود را بگشايد و سوره فاتحه و قل هو الله احد و قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند و دست بر روى خود بكشد، آن آزار برطرف شود. (473)
و ايضا از حضرت امام رضا عليه السلام به سند معتبر منقول است : هيچ كس نيست كه از دوران كودكى بعهده گيرد كه در هر شب سوره قل اعوذ برب الفلق و سوره قل اعوذ برب الناس را هر كدام سه بار بخواند و سوره قل هو الله احد را صد بار و اگر نتواند پنجاه بار بخواند، جز اين كه خداى عز وجل از او بگرداند هر نوع ديوانگى و جن زدگى و پيش آمدهائى كه كودكان دچار شوند، و نيز مرض تشنگى و فاسد شدن معده و جوشش خون را تا زمانى كه بدان مداومت كند تا به پيرى رسد، و اگر خود را بخواندن آن پايبند كند يا ديگرى برآن وادارش كند (يعنى اگر خودش سواد ندارد يا خواندن نتواند بر او بخوانند) تا روزى كه خداى عز و جل جانش را بگيرد محفوظ ماند. (474)
و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : هر كه در نماز (وتر) معوذتين و قل هو الله احد بخواند،به او خطاب كنند كه : اى بنده خدا بشارت باد تو را كه خدا وتر تو را قبول كرد. (475)
و به سند صحيح از حضرت صادق عليه السلام منقول است : هر كه بعد از نماز جمعه سوره حمد را يك مرتبه ، و هر يك از موذتين و قل هو الله احد را هفت مرتبه و آية الكرسى ، و آيه سخره ، (476) و آخر سوره توبه (لقد جائكم رسول من انفسكم ) تا آخر سوره هر يك را يك مرتبه بخواند، كفاره گناهان او باشد از جمعه تا جمعه . (477)
و از معمر بن خلاد منقول است كه : در خدمت حضرت امام رضا عليه السلام بودم در راه خراسان ، و وكيل خرج آن حضرت بودم ، مرا امر فرمود كه غاليه اى (478) درست كن ، چون درست كردم و در شيشه كردم ، حضرت را بسيار خوش آمد، فرمود: اى معمر چشم حق است از براى رفع تاثير چشم در كاغذى سوره حمد و قل هو الله احد و معوذتين را بنويس ، و در غلاف شيشه غاليه بگذار. (479)
و از حضرت صادق عليه السلام منقول است كه فرمود: تاثير چشم زدن حق است ، و ايمن نيستى كه چشم تو در خودت يا در ديگرى تاثير كند، پس اگر از تاثير چشم ترسى ، سه مرتبه بگو: ما شاء الله لا قوة الا بالله العلى العظيم و اگر يكى از شما زينتى كند خوش آيند باشد، چون از منزل خود بيرون رود قل اعوذ برب الناس و قل اعوذ برب الفلق بخواند كه از چشم به او ضرر نرسد.(480)
و از حضرت امام محمد باقر عليه السلام منقول است : كسى كه در خواب ترسد، در وقت خواب معوذتين و آية الكرسى بخواند. (481)
قطب راوندى قدس سره روايت نموده : كسى كه سوره قل يا ايها الكافرون را بخواند پس براى او شفا است از كفر و رحمت است به ثبات بر ايمان و كسى كه سوره فلق را بخواند پس براى او شفا است از سحر و رحمت است به ثبات بر عافيت و كسى كه سوره ناس را بخواند پس براى او شفا است از كيد شيطان و رحمت است به ثبات بر الهام (آن چه خداوند بر دل افكند).(482)