* * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340

فهرست مطالب

فهرست مطالب

فهرست مطالب  
 مقدمه
 گرسنگى
 كمبود مواد غذايى
 غذا شناس
 پزشك
 اهميت كار غذا شناسان
 اسلام و تغذيه
 اهميت اسلام به سلامت جسم
 قسمت اول شامل شش بخش
 الف - شراب
  1 - امراض معدى :
  2 - امراض دستگاه تنفس
  3 - گردش خون
  4 - امراض قلب
  5 - بيماريهاى عصبى
  6 - بيماريهاى مغز
  7 - بيماريهاى كبد
  8 - امراض كليه
  9 - امراض جلدى
  10 - حنجره و دستگاه صوت
  11 - امراض مثانه
 يك جرعه يا چند بطرى
 تاءثير شراب در نسلها
 اعتراف ديگران
 ب - خون و مردار
 زيانهاى خون خوارى
 مردار
 چرا مردار حرام است ؟
 پ - گوشت خوك
 يك معجزه
 كرم تريشين
 مرض لادررى
 زيانهاى ديگر
 ت - سگ
 روش نگهدارى سگ
 انواع بيماريها
 1 - امراض جلدى
 2 - هارى
 3 - كرم كدوى سگ
 4 - بيمارى ديگرى به نام ((echinococcosemu11itocutaire))
 5 - سرايت سل
 بيماريهاى بى سابقه
 ث - استمنا
 زيانهاى استمنا
 ج - ميكروبها
 وبا
 جذام
 دستور ضد عفونى در اسلام
 چ - بهداشت كبد، معده و روده
 پر خورى - تند خورى
 غذاى كافى
 صبر كنيم تا گرسنه شويم !
 تند خورى
 ح - دندان
 بهداشت دندان
 سنگ دندان
 كرم خوردگى
 پيوره
 خلال و مسواك
 تاءكيد بيشتر
 چگونه مسواك كنيم ؟
 چوب مسواك
 زياد هم مسواك نكنيم !
 شيرينى ها و فساد دندان
 بخش دوم : غذاشناسى اسلام
 گوشت
 گوشت خوارى
 گوشت نپخته (نيمه خام )
 گوشتهاى مانده و كهنه
 انواع گوشتها
 ماهيها
 شير
 ناسازگارى شير
 عسل
 شفاء مردم در عسل است .
 آب
 آبتنى و شناورى
 آب زياد ننوشيد
 چگونه آب بياشاميم ؟
 نان
 نان گندم
 نان سياه
 خمير ترش
 كود شيميايى
 نان جو
 غذاى پيشوايان ما
 نان برنجى
 ماست
 پنير
 تخم مرغ
 مقدار موادى كه در زرده تخم مرغ موجود است
 مقدار موادى كه در سفيده تخم مرغ موجود است
 مصارف تخم مرغ
 نمك
 عمل شيميايى
 عمل فيزيكى :
 سركه
 بخش سوم : ميوه ها
 ميوه منبعى از املاح معدنى اند
 ميوه ها را پوست نكنيد
 ميوه ها را بشوئيم
 ميوه هاى بهشتى
 انار
 تجزيه انار
 خواص انار
 رابطه انار با زيبايى فرزند
 سيب و تركيبات آن
 خواص سيب
 سيب ، پماد زخمها
 سيب دواى چشم
 سيب دواى درد گوش
 سيب براى رفع جرب و كچلى
 سيب دواى سرفه
 به
 انگور
 ويتامين هاى انگور
 انگور و شير مادر
 مويز، كشمش
 خرما
 مقدار تركيبات خرما
 خرما از سرطان جلوگيرى مى نمايد
 اول ، تاءثير خرما بر هضم غذا:
 دوم ، تاءثير خرما بر ازدياد قوه باه :
 سوم ، تاءثير خرما در رفع خستگى :
 چهارم ، خاصيت ضد گرسنگى خرما:
 و باز هم خرما
 گلابى
 بخش چهارم : سبزيها
 سبزيها در احاديث
 انواع سبزيها
 كاسنى
 كاهو
 تره
 پياز
 شلغم
 چغندر
 شاهى
 آويشن شيرازى
 بخش پنجم :گلها و روغنها
 روغنهاى حيوانى
 الف : تصلب شرائين
 ب : كبد و كيسه صفرا
 روغن زيتون
 روغن زيتون خوراكى
 مصارفى خارجى
 گل بنفشه
 بنفشه چه دارد؟
 اسلام و بنفشه
 درمان برونشيت
 روغن بنفشه
 گل ختمى
 حمام تسكين دهنده
 بخش ششم : عوامل مرگ تدريجى
 دخانيات
 قندهاى مصنوعى
 چاى - قهوه - انواع كولاها
 قسمت دوم تاءثير اخلاق بر جسم و بدن
 اخلاق سرمايه سلامتى است
 حسد
 نااميدى
 اضطرابها را در هم شكنيم ؟
 اعتدال در زندگى
 شخصيت معتدل
 احساسات معتدل
 دوستيهاى معتدل
 تفريحات معتدل
 ورزش
 شنا
 اسب سوارى