* امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409
مجموعه احکام پزشکی مراجع

مجموعه احکام پزشکی مراجع

 استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی مکارم مدظله  مسائل پزشكى  مسائل مربوط به تشخيص و درمان سؤال 1386 ـ اگر تشخيص بيمارى به درستى صورت گيرد ولى داروى مؤثّر در دسترس نباشد و يا بسيار گران باشد و بيمار قادر به تهيّه آن نباشد، آيا پزشك معالج ملزم به تهيّه آن دارو به هر طريق ممكن براى بيمار مى باشد؟ جواب: اگر جان بيمار در خطر باشد و طبيب قدرت بر آنچه گفته شد داشته باشد، لازم است و هرگاه يكى از اين دو شرط حاصل نباشد واجب نيست. سؤال 1387 ـ اگر پزشك به خاطر فراموشى انواع و علائم بيماريها ـ به خاطر…
استفتائات پزشکی- آیت الله العظمی نوری مدظله احکام پزشکی‏  سؤال 930 : در بخشهای بیمارستانی معمولا هر دانشجوی پزشکی مسئولیت چند بیمار را عهده دار است ، آیا دانشجویان می توانند نسبت به معاینه بالینی سایر بیماران غیر همجنس که حکم آموزش را دارد و نه تشخیص مبادرت نمایند ؟ پاسخ: نمی توانند مگر در موقع ضرورت .  سؤال 931 : آیا دیدن تصاویر عریان زنان و مردان غریبه مسلمان و غیر مسلمان که جزو امر آموزش پزشکی هستند ، جایز است پاسخ: اگر موجب فساد نباشد اشکال ندارد و البته  مورد نظر زن مسلمانی است که او را نمیشناسد…
 فهرست احكام پزشکان   فهرس احكام پزشکان مقدّمه 17 فصل اوّلآموزش پزشكى احكام نگاه و معاينه پزشكى 28 كلاس هاى مختلط 29 ضمانت 29 فصل دوّمتشريح و كالبد شكافى الف: تشريح جسد غيرمسلمان 33 ب: تشريح جسد مسلمان 33 ج: تهيه جسد و استخوان 35 د: نگهدارى و فروش استخوان 36 هـ : تماس با جسد 36 و: ديه تشريح و قطع عضو ميّت 36 ز: خارج كردن اشياى قيمتى از بدن ميّت 37 ح: نگهدارى جسد 37 فصل سوّممعاينه، تشخيص و درمان الف: معاينه 42 احكام نگاه و لمس 42 نگاه و لمس در معاينه و درمان 43 نگاه به عورت…
دوشنبه, 27 مرداد 1393 14:05

حضرت آيت الله العظمي سبحاني

شبيه سازى عضو انسان سؤال 1294 . آيا شبيه سازى عضو انسان و يا شبيه سازى انسان به قصد كمك به ديگران و درمان ديگران جايز است يا خير؟ بسمه تعالى: شبيه سازى در عضو بدون نياز به شبيه سازى انسان كامل اشكال شرعى ندارد بلكه بسيار خوب است كه نقص اعضاء از بين مى رود، اما شبيه سازى به صورت انسان كامل مايه فساد و از بين رفتن نسب خواهد بود، علاوه بر اين نوعى دخالت در آفرينش است و حرام مى باشد . والله العالم نسبت كودك متولد شده در رحم اجاره اى هرگاه اسپرم زوج با تخمك زوجه تلقيح شود اما…
منتخبی از استفتائات پزشکی از آیت الله خامنه ای پرسش: در مواردي كه مرد به علتي قادر به توليد اسپرم نباشد آيا مي‏توان از اسپرم اهدايي مردي اجنبي (ناشناس يا شناس) جهت امتزاج نمودن باتخمك همسرش در آزمايشگاه استفاده نمود و بعد جنين تشكيل شده را به رحم خانم بيمار منتقل كرد تا پس از وضع حمل مولود توسط بيمار و همسرش نگهداري شود. پاسخ: في نفسه بدون ارتكاب محرمي مانع ندارد و حكم ولد نيز بيان شد. پرسش: در مورد سؤال فوق آيا اين امكان هست كه اسپرم اهدايي را با تخمك همسر بيمار در آزمايشگاه ممزوج نكرد بلكه…
پزشكى   گرفتن حق ويزيت 498. آيا اخذ اجرت براى پزشك در حرفه پزشكى و صناعات مانند آن جايز است؟ ج. در واجبات توصّليه  ى كفاييّه جايز است، زيرا وجوب آن اعم از مجانى بودن است و اگر به نحو مجّانى آن كارها واجب باشد، باعث اختلال نظام مى شود.   دريافت حق طبابت، قبل از بهبودى بيمار 499. آيا دريافت حق طبابت، قبل از بهبود بيمارى (طبق روش مرسوم) صحيح است؟ ج. به حسب ظاهر اين وجهى كه پرداخت مى شود، در مقابل توصيف است نه در مقابل مباشرت معالجه. چه بسا هم مباشر غير وصف كننده باشد.   راه تعيين…
سه شنبه, 28 مرداد 1393 07:31

حضرت آيت الله العظمي سیستانی

احکام پزشکی سؤال: به منظور مرتفع نمودن بوى بد دهان و نیز کشتن میکروب هاى دهان و لثه ها آیا استفاده از دهان شوهاى محتوى الکل بلا اشکال است یا خیر ؟ دهان شوهاى مذکور از نظر پزشکى براى غرغره در دهان است و فرو بردن آنها مضر است ؟ پاسخ: به نحو مذکور مانعى ندارد . سؤال: حکم طبابت براى شخص بهائى را از نظر فقهى ذکر کنید؟ پاسخ: اشکال ندارد. سؤال: آیا الکل طبى (نه الکل صنعتى) که براى تزریقات استفاده مى شود پاک است؟ پاسخ: پاک است. سؤال: آیا رفتن مرد به دکتر زن و یا مراجعه…
استفتائات پزشكى مطابق با فتواى حضرت آيت الله العظمى آقاى حاج شيخ لطف الله صافى گلپايگانى مسائل مربوط به هزينه درمان س 36 ـ اگر پزشك ، سعى خود را در مداواى بيمار انجام دهد ولى بيمار بهبودى نيابد آيا پزشك نسبت به هزينه درمانى كه بيمار قبلاً پرداخته حق ويزيت مديون است ؟ ج 36 ـ ظاهــراً حــق ويــزيـــتى كـه پـزشـك دريـافـت مـى كـند مـشروط بـه بـهـبـودى يافتن بـــيمار نيـــست . والله العالم س 37 ـ بــا تــوجــه بــه ايــن كــه حــق طــبابــت ـ هــماننــد حــق وكــالــت و مــواردى از ايــن قــبيل و بــر خــلاف اجــناس كه داراى قــيمت…

کتابخانه احکام و روایات پزشکی