* امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * * امام رضا عليه السلام :لَيسَ مِن دَواءٍ اِلاّ و َهُوَ يُهيجُ داءً؛دارويى نيست مگر اين كه بيمارى ديگرى را تحريك مى كند.كافي (ط - الإسلامية) ج‏8، ص 273 ، ح409 * امام رضا عليه السلام :اِثنانِ عَليلانِ أَبَدا : صَحيحٌ مُحتَمٍ و َعَليلٌ مُخَلِّط؛دوگروه هميشه مريضند، سالمى كه پرهيز میكند و مريضى كه پرهيز نمیكند. فقه الرضا ص 340 *

احکام تیمم

-آیا می توان روی مهر شکسته شده تیمم کرد ؟
پاسخ – اگر مهر پخته نباشد می توانند آنرا نرم کنند و با آن تیمم کرد اما اگر مهر پخته باشد ، بسیاری از فقها ء می فرمایند که سجده هم بر آن صحیح نیست . البته معمولا مُهر ، پخته نیست. حالا اگر مهر پخته شده را خاک کنند و روی آن تیمم کنند ، بعضی از فقهاء می فرمایند که تیمم صحیح است اما بعضی دیگر تیمم بر گل پخته را صحیح نمی دانند .   می توان در بعضی مواقع بجای وضو وغسل ، تیمم کرد .

2- چگونه باید تیمم کرد ؟
پاسخ – ابتدا باید انگشتر، حلقه و ساعت را باید باز کرد . هر دو دست را بر چیزی که تیمم بر آن صحیح است مثل خاک یا سنگ می زنیم . اگر سنگ بر دیوار هم باشد اشکالی ندارد . بعد هر دو دست را بر پیشانی و دو طرف پیشانی تا روی ابرو و بالای بینی می کشیم . بعد کف دست چپ را روی دست راست از مچ تا نوک انگشتان و بعد کف دست راست را روی دست چپ می کشیم . ما باید نیت تیمم داشته باشیم و بخاطر خدا باشد و بدانیم که تیمم بجای وضو است ( تیمم بدل از وضو ) یا بجای غسل ( تیمم بدل از غسل ) است . بعضی از مراجع تقلید می فرمایند که اگر تیمم بدل ازغسل       می کنید باید دوبار دست بزنید ، یک بار دست بزنید و بر پیشانی بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دست ها بکشید . بعضی از فقها احتیاطی دارند که یک بار دست بزنید و بر روی پیشانی و دستها بکشید و یک بار دیگر دست به خاک بزنید و بر دستها بکشید .

 

3-دست من بریده شده است و نباید به آن آب برسد . من تیمم می کنم . آیا نمازهای من درست است ؟
پاسخ – اگر قرار است که آب به دست شما نرسد ، آیا شما نمی توانید وضوی جبیره ای بگیرید ؟ یعنی اینکه وضو بگیرید و محل زخم را با پارچه یا نایلون بپوشانید و با دست خیس روی آن بکشید . اگر شما می توانید وضوی جبیرهای بگیرید نمی توانید تیمم کنید .

 

 

کتابخانه احکام و روایات پزشکی